Siirry sivun sisältöön

Erilaisia insuliinivalmisteita eri käyttötarkoitukseen

Insuliinivalmisteet jaetaan niiden vaikutusajan ja vaikutustavan perusteella pika-, lyhyt-, keskipitkä- ja pitkävaikutteisiin insuliineihin.

Kuvassa näkyy insuliinin rakenne, jossa on kaksi aminohapoista muodostuvaa ketjua.

Insuliini on valkuaisaine, jossa on kaksi aminohapoista koostuvaa ketjua. Ihmisen insuliinin A-ketjussa on 21 ja B-ketjussa 30 aminohappoa. A- ja B-ketjut ovat toisissaan kiinni kahdella erityisellä kemiallisella sidoksella, rikkisillalla. Lisäksi A-ketjussa on yksi ketjun sisäinen rikkisilta. Insuliinivalmisteet valmistetaan geeniteknologialla.

Insuliinijohdoksissa insuliinin rakennetta on muunnettu vaihtamalla joko aminohappojen paikkaa, vaihtamalla yksi tai useampia aminohappoja toisiin aminohappoihin, lisäämällä ylimääräisiä tai poistamalla aminohappoja tai liittämällä insuliiniin sen vaikutusta muokkaava osa, kuten rasvahappoketju.

Eri insuliinivalmisteella on muokkauksen perusteella sille ominainen ja annoksen mukainen vaikutustapa ja -aika.

Insuliinivalmisteita voidaan jaotella erilaisin perustein:

  • Vaikutusajan mukaan pika-, lyhyt-, keskipitkä- ja pitkävaikutteisiin valmisteisiin

  • Kemiallisen rakenteen ja valmistustavan perusteella ihmisinsuliineihin, eläinperäisiin insuliineihin ja insuliinijohdoksiin. Eläinperäisten insuliinien käyttö on Suomessa vähäistä.

  • Käyttöperiaatteen perusteella perus- ja ateriainsuliineihin.

Biosimilaari-insuliinivalmisteet ovat jo aikaisemmin myyntiluvan saaneen insuliinivalmisteen kopio, jonka ominaisuudet, teho ja turvallisuus on osoitettu. Lääkeasetuksen mukaan lääkärin tulee määrätä hinnaltaan edullisinta vaihtokelpoista insuliinivalmistetta, joko alkuperäistä tai biosimilaaria.

Tunne insuliinisi

Insuliinivalmisteiden imeytymisessä ja vaikutuksessa on valmisteen ominaisuuksien lisäksi myös yksilöllisiä eroja. Näihin vaikuttavat pistoskohta ja sen verenkierto, pistoskohdan mahdollinen turvotus tai kovettuminen, insuliinin ja ympäristön lämpötila, pistostekniikka ja rasvakudoksen paksuus.

Diabetesta sairastavan onkin itse tunnettava käytössään olevien insuliinivalmisteiden vaikutusaika ja –tapa sekä annostelun periaatteet. Terveyskirjaston lääkeoppaasta löydät kauppanimellä hakemalla omat insuliinivalmisteesi. Diabetesliiton sivuille on koottu Suomessa käytössä olevat insuliinivalmisteet ja niiden annosteluvälineet.

Päivitetty 11.10.2023