Siirry sivun sisältöön

Insuliinipumppuhoidon käynnistäminen

Lääkäri suunnittelee alustavan insuliinipumppuohjelman aiempien insuliiniannosten perusteella.

Insuliinipumppuhoidossa perusinsuliinin tarve yleensä vähenee, koska muutaman minuutin välein ja pienin sykäyksin annosteltava pikainsuliini toimii tehokkaammin kuin hitaasti imeytyvä iso annos perusinsuliinia.

Käytännössä alustava insuliiniohjelma suunnitellaan aikaisemman insuliinitarpeen perusteella. Vuorokauden kokonaisinsuliinimäärää pienennetään sokerihemoglobiini HbA1c :n mukaan 10–25 % aikaisemmasta. Perusinsuliinin annostelu pumpulla aloitetaan alennetusta kokonaismäärästä vajaalla puolella. Tämä jaetaan vuorokauden 24 tunnille joko tasaisesti tai jo alun perin noin kolmeen portaaseen.

Esimerkki:

Henkilö annostelee vuorokaudessa yhteensä 46 yksikköä insuliinia. Hänen sokerihemoglobiininsa HbA1c on 56 mmol/mol. Insuliinimäärää vähennetään 25 %:lla aikaisemmasta, jolloin uusi vuorokauden insuliinimäärä olisi 0,75 x 46 = 34 yksikköä. Alustavaan perusinsuliinin ohjelmaan suunnitellaan tästä noin puolet eli 17 yksikköä. Tasasuurina annoksina se tarkoittaisi 0,7 yksikköä tunnissa. Insuliinitarve on kuitenkin usein alkuyöstä pienempi ja aamuyöstä suurempi. Tasasuuren annoksen sijasta voisi annostella aluksi esimerkiksi klo 21.00–03.00: 0,5 yksikköä/tunti, klo 03.00–09.00: 0,9 yksikköä/tunti ja klo 09.00–21.00 0,7 yksikköä/tunti.

Aloituspäivä

Pumppuhoidon aloituspäivän aamulla ei laiteta pitkävaikutteista perusinsuliinia. Edeltävän päivän iltana annosteltavan perusinsuliinin annos puolitetaan. Ensimmäisen vuorokauden aikana pumpulla annosteltavaa insuliinia voidaan joutua hieman vähentämään pitkävaikutteisen insuliinin ”häntävaikutuksen” vuoksi. Pumpun tilapäisen annosvähennyksen toimintoa käytetään niin kauan kuin aikaisempaa pitkävaikutteista perusinsuliinia arvioidaan olevan elimistössä. Perusinsuliiniohjelmaa tarkistetaan ja muutetaan jatkossa tarvittaessa glukoosisensorin ja verensokerin omamittausten perusteella.

Loppu 50–60 % kokonaisinsuliinista varataan ateriaboluksiin. Ateriainsuliinin insuliini-hiilihydraatti-suhde (IHS) arvioidaan kullekin aterialle ja tarvittaessa korjataan korkeaa verensokeria lisäannoksilla oman insuliiniherkkyyden (IHT) mukaan.

Aloitusviikolla verensokerin tavoitetasoa voi olla hieman tavanomaista korkeampi. Diabeteshoitaja on ensimmäisen viikon tai viikkojen aikana tiiviimmin yhteydessä, jotta pumppuhoito käynnistyy hyvin.

Päivitetty 4.11.2023