Gå till sidans innehåll

Typ 1 diabetes och motion

Inverkan av motion på blodsockervärdet varierar från fall till fall. Samma typ av motion för olika personer och annan typ av motion för samma person kan kräva olika motionsförberedelser.

Inverkan av motion på blodsockervärdet beror på många olika faktorer. Aerobisk uthållighetsträning höjer insulinkänsligheten och kan sänka blodsockervärdet. Anaerobisk styrketräning och intervallträning samt tävlingsmotion tenderar i sin tur att höja blodsockervärdet. Också träningens längd och intensitet, sockerbalansen och tidigare måltider påverkar blodsockernivån under och efter träningen. Med egen mätning av blodsockervärdet och i synnerhet med en glukossensor kan man följa upp inverkan av olika motionsformer på den egna organismen.

Variationerna i blodsockervärdet beror på många olika faktorer:

 • Träningens längd, tidpunkt och intensitet

 • Blodets insulinhalt under motion och det använda insulinpreparatets verkningstid

 • Insulininjektionsställets blodomlopp och kondition samt temperatur

 • Blodsockernivån före träning

 • Näring som intas före och under motion

 • Rutiner och muskelkondition för motionsgrenen

 • Typ av träning (uthållighetsträning, styrketräning, HIIT)

 • Utsöndring av stresshormon som ökar i samband med motion och en tävlingssituation

 • Mät ditt blodsockervärde före träning.

 • För de flesta är ett blodsockervärde på 5–8–10 mmol/l lagom före träning.

 • Ta en kolhydratdos på 20 gram, om blodsockervärdet är under 5 mmol/l.

 • Ta en kolhydratdos på 10 gram, om blodsockervärdet är under 8 mmol/l före uthållighetsträning.

 • Mät ketonvärdet, om blodsockervärdet oförklarligt är över 14 mmol/l.

  • Ta en liten korrigeringsdos snabbverkande insulin och drick vatten, om blodets ketonvärde är över 1,5 mmol/l.

  • Du kan motionera lätt, om ketonvärdet är noll.

 • Skjut upp träningen, drick vatten och mät ketonvärdet, om blodsockervärdet är över 20 mmol/l. Korrigera blodsockervärdet med snabbverkande insulin.

 • Sänk dosen snabbverkande insulin med 25–75 procent enligt motionens intensitet, om du motionerar inom 2–3 timmar efter injektionen.

 • Om träningen pågår längre än en timme ska du överväga att sänka den föregående dosen av långverkande insulin med 20–50 procent enligt belastningen och längden av träningspasset.

 • Följ upp ditt blodsockervärde med 30–45 minuters intervall under längre träning.

 • Risken för ett för lågt blodsockervärde är som störst cirka 45 minuter efter att uthållighetsträningen börjat.

 • Ta med dig snabba kolhydrater som lätt kan intas, till exempel juice, glukospastiller, glukosgel.

 • Under längre träning behövs ofta cirka 20–40 gram kolhydrater per timme.

  • Lämpliga kolhydrater är exempelvis 5 procent sportdryck, till hälften utspädd juice, glukostabletter, en banan.

 • Ta 20 gram kolhydrater som absorberas snabbt, om ditt blodsockervärde sjunker under 4 mmol/l.

 • Motion vid insulinbrist kan leda till att hormonerna som har en motsatt verkan jämfört med insulin ökar, blodsockervärdet höjs och ketoner bildas.

 • Följ upp glukossensorn eller mät ditt blodsockervärde 1–2 timmar efter träningen och innan du lägger dig.

 • Det lönar sig att vara försiktig då det gäller korrigering av höjt blodsockervärde som orsakats av träning.

  • Utifrån erfarenhet och med hjälp av glukossensorn kan man lära sig vad som är en lämplig korrigeringsdos snabbverkande insulin.

 • Lång träning höjer insulinkänsligheten, och när musklernas sockerlager fylls efter träningen sjunker blodsockervärdet till och med under ett helt dygn.

 • Intensiv träning som höjer pulsen rejält och höjer adrenalinnivån kan leda till att blodsockervärdet blir högre under träningen, men efter träningen tenderar värdet att sjunka.

 • Det kan bli nödvändigt att sänka dosen snabbverkande insulin vid måltiden efter träningen.

 • Det är bra med ett kvällsmål som förutom långsamma kolhydrater också innehåller protein.

 • Efter lång och ansträngande träning lönar det sig att minska kvällsdosen basinsulin med 20–30 procent.

Uppdaterad 30.9.2023