Veren glukoosipitoisuus

Verensokeri tarkoittaa joko laskimonäytteestä tai sormenpäästä kapillaarinäytteestä mitattua verinesteen eli plasman glukoosipitoisuutta.

Laboratoriossa verensokeri mitataan laskimonäytteestä ja vastaus annetaan verinesteen eli plasman (P-gluk) glukoosipitoisuutena. Verensokerin omaseurannassa mittaus tehdään yleensä sormenpäästä, jolloin on kysymyksessä kapillaariverinäyte. Verensokerin raja-arvot ovat hieman erilaiset laboratoriokokeissa ja omamittauksissa sormenpäästä.

Haitarin otsikkotaso2
Normaali verensokeri

Terveillä henkilöillä verensokeri on aamulla paaston (vähintään 10 tunnin syömättömyys) jälkeen välillä 4,0–6,0 mmol/l (millimoolia litrassa).

Aterian jälkeen verensokeri yleensä nousee ateriaa edeltävästä arvosta korkeintaan 2–3 mmol/l. Sormenpäästä itse mitattuna verensokeri pysyy terveellä alle 8,9 mmol/l.

Sokerirasituskokeessa, jossa henkilö juo 75 g sokeria, laboratoriossa laskimonäytteestä mitattu verensokeri kahden tunnin kuluttua sokeriannoksen juomisesta pysyy alle 7,8 mmol/l.

Heikentynyt verensokerin säätely

Jos verensokeri kohoaa normaalia korkeammaksi, mutta ei kuitenkaan ylitä diabeteksen rajaa, kyseessä on heikentynyt sokerin säätely, josta voidaan käyttää nimitystä esidiabetes. Tämä käsittää

  1. kohonneen paastosokerin, jossa verensokeri on välillä 6,1–6.9 mmol/l paastossa ja
  2. heikentyneen sokerisiedon, jossa verensokeri on sokerirasituksessa 2 tunnin kuluttua 75 g sokeriannoksen juomisesta laskimoverinäytteessä 7,8–11,0 mmol/l. Sormenpään kapillaariverinäytteessä heikentyneen sokerinsiedon arvot ovat välillä 8,9–12,1 mmol/l.
Verensokerin diabetesarvo

Diabeteksesta on kyse, jos

  1. aamulla paaston jälkeen laboratoriossa mitattu verensokeri (fP-gluk eli paastoplasman glukoosi) on ≥ 7,0 mmol/l vähintään kahtena eri päivänä tai
  2. sokerirasitustestissä kaksi tuntia 75 g sokeriliuoksen juomisen jälkeen verensokeri on laskimonäytteessä yli 11,0 mmol/l. Sormenpään kapillaarinäytteessä diabeteksen diagnoosiraja on 12,2 mmol/l.

Henkilöllä, jolla on klassiset korkean verensokerin oireet eli lisääntynyt virtsaneritys ja jano, tahaton laihtuminen, väsymys, diabeteksen diagnoosiin riittää periaatteessa jo kertaalleenkin laskimosta mitattu verensokeri 11,1 mmol/l tai enemmän riippumatta mittauksen ajankohdasta. Tällöinkin diabeteksen diagnoosi varmistetaan uudella mittauksella.

normaali verensokeri; Esidiabetes; Diabetes; verenglukoosi; Verensokeri; sokerirasitus; glukoosikoe

Kyllä

Päivitetty  20.4.2021