Gå till sidans innehåll

Undersökningar som kräver tarmtömning

En person som använder insulin ska på förhand komma överens om eventuell minskning av insulindosen under vätskefasta.

Då det gäller endoskopi- och kontrastmedelsundersökningar av tarmen behövs en grundlig tarmtömning. I allmänhet får endast näring i flytande form och preparat som främjar tarmtömningen intas 1–2 dygn före undersökningen. Den enhet som genomför undersökningen ger skriftliga anvisningar om förberedelserna för undersökningen, den lättare dieten före undersökningen och tarmtömningen. Insulindoserna måste eventuellt minskas, men basinsulinet, dvs. det långverkande insulinet, får dock inte lämnas bort helt och hållet.

För den som får insulinbehandling lönar det sig att följa upp blodsockervärdet med en glukossensor eller från blodprov som tas från fingertoppen med 2–4 timmars intervall under vätskefasta.

Diet- eller tablettbehandlad diabetes

Vid dietbehandlad diabetes ger tömningen i allmänhet inte upphov till problem. Beroende på medicineringen kan blodsockervärdet hos en person med diabetestabletter sjunka alltför mycket under vätskefasta. Det lönar sig att på förhand komma överens med läkaren eller med sjöterskan om eventuell minskning av eller ett uppehåll i tablettmedicineringen under tömningen.

Insulinbehandlad diabetes

Tillsammans med sköterskan eller läkaren ska en person som använder insulin i förväg komma överens om en eventuell minskning av insulindosen. Den vätska som intas under vätskefasta ska också innehålla kolhydrater.

Det kan bli nödvändigt att minska basinsulindoserna något, till exempel med 10–20 procent. Under tömningsdagen kan personer som får flerinjektionsbehandling endast efter behov administrera snabbverkande insulin i korrigeringsdoser enligt blodsockervärdet.

Undersökningsdagen

Om blodsockervärdet underskrider 4 mmol/l eller om personen inte får inta måltider under flera timmar efter undersökningen förs en kanyl in i en ven, och genom denna administreras sockerhaltig vätska intravenöst.

Uppdaterad 7.11.2023