Gå till sidans innehåll

Diabetes och social trygghet

Den allmänna lagstiftningen omfattar social- och hälsovårdstjänster i anslutning till diabetes. Socialarbetaren vid din vårdenhet ger dig vid behov råd om sådant som gäller social trygghet.

Personer med diabetes behov av social trygghet och rätt till olika sjukdomsbaserade förmåner eller tjänster varierar enligt sjukdomsläge och livssituation. Om diabetes eller diabetesrelaterade sjukdomar och eventuella andra kroniska sjukdomar inverkar på din arbets- eller funktionsförmåga, ska du kontakta socialarbetaren vid din vårdenhet. Socialarbetaren inom hälso- och sjukvården kan kartlägga situationen och hänvisa dig till lämpliga förmåner och tjänster inom den sociala tryggheten. Det viktigaste är att du själv aktivt utreder din situation och ber om råd.

Viktiga förmåner inom social trygghet för en person med diabetes är förutom läkemedelsersättning och vårdförnödenheter bland annat:

  • FPA:s handikappbidrag

    • Handikappbidrag för personer under 16 år

    • Handikappbidrag för personer över 16 år

    • Vårdbidrag för pensionstagare

  • Stöd för närståendevård

  • Olika alternativ för rehabilitering och utkomst under rehabiliteringsperioden

I Rehabiliteringshuset hittar du mer allmän information om och hjälp för ditt eget eller dina närståendes välbefinnande och frågor som gäller social trygghet, vilka tjänster och stödformer samhället erbjuder samt anvisningar för hur, var och på vilka grunder du kan ansöka om dem. I Rehabiliteringshuset hittar du också Pulmanavigaattori, ett verktyg som utarbetats av sakkunniga inom socialarbete och som du kan använda till hjälp för att bedöma ditt eget eller din närståendes behov av socialt stöd.

I Diabeteshuset hittar du information även om rehabilitering och ersättning av läkemedel.

Uppdaterad 8.11.2023