Gå till sidans innehåll

Glukossensorern mellan måltider

Glukossensorkurvan ger en bra bild av blodsockrets beteende mellan måltiderna, men du bör vara försiktig när du använder korrigerande insulin.

Glukossensorn kan användas för att bestämma effekten av olika måltider och hur måltidsinsulindosen och tidpunkten för doseringen påverkar blodsockret.

Vid glukosvärden mellan måltider och när du reagerar på dem är det särskilt viktigt att uppmärksamma trendpilens riktning och tiden från den senaste injektionen, dvs. hur mycket av den föregående snabbinsulindosen som finns kvar i kroppen.

För de flesta är den individuella verkningstiden för snabbinsulin 3–5 timmar. Den starkaste effekten av insulinet kommer vanligtvis inom 2 timmar efter injektionen. Därför rekommenderas i regel inte korrigerande doser av snabbinsulin mindre än med två timmars mellanrum även om trendpilen skulle visa på en höjning av blodsockret. Det är bra att följa upp hur blodsockret förändras i 1–2 timmar framåt förrän man doserar extra insulin.

En vanlig orsak till högt blodsocker efter en måltid är dosering av snabbinsulin precis före måltiden eller efter måltiden, varvid insulineffekten fördröjs.

Om du beräknat mängden kolhydrater i måltiden i underkant och glukosvärdet är 2 timmar efter måltiden:

  • över 14 mmol/l och trendpilen pekar uppåt ↑ eller ↗, kan du ta hälften av din normala korrigeringsdos och kontrollera värdet på nytt om en timme.

  • 10–14 mmol/l och trendpilen är ↑, kan du också överväga att ta hälften av den vanliga korrigeringsdosen enligt din tidigare erfarenhet.

  • över 10 mmol/l, men trendpilen pekar nedåt ↓ eller ↘, ta inte korrigeringsdosen utan kontrollera värdet om en halvtimme och en timme. Då har måltiden innehållit mycket snabba kolhydrater eller effekten av snabbinsulin fördröjdes.

Insulinpumpar och vissa blodsockermätare har en dosräknare som beaktar den kvarstående insulinmängden från den föregående snabbinsulindosen. Detta hjälper till att undvika överkorrigering.

Uppdaterad 30.9.2023