Gå till sidans innehåll

Självvård och god blodsockerbalans viktiga för munhälsan

När blodsockervärdet är under kontroll är munvården den samma för en med diabetes som för andra. Ett högt blodsockervärde ökar risken för olika mun- och tandinflammationer.

Ett högt blodsockervärde höjer salivens sockerhalt, orsakar torr mun och predisponerar för inflammationer. En ren mun tål bättre effekterna av ett höjt blodsockervärde. En svamp- eller bakterieinfektion kan orsaka ömhet i slemhinnorna. En munbakterie som ofta är ofarlig för de flesta kan hos en person med diabetes ge upphov till en bakterieinfektion.

Om du har diabetes är det särskilt viktigt att ta bort bakterietäcken i munnen genom noggrann tandborstning morgon och kväll och genom att rengöra mellan tänderna varje dag. Vid behov kan det också vara nödvändigt att öka antalet borstar.

En god sockerbalans främjar också den orala hälsan. Ett högt blodsockervärde påverkar även munnen samt ökar risken för karies och orala infektionssjukdomar. Upprepad korrigering av för lågt blodsockervärde höjer också sockerhalten i munnen.

Uppdaterad 31.10.2023