Gå till sidans innehåll

Glukossensorerns trendpilar

Om du använder en glukossensor kan du justera snabbinsulindosen under måltiden enligt trendpilens riktning och förändringshastighet uppåt eller neråt.

Förutom glukosvärdet anger glukossensorn genom en trendpil åt vilket håll och med vilken hastighet glukosnivån ändras inom 15–30 minuter. Förändringen i blodsockret som trendpilarna anger varierar lite i olika system, alltså är det bra att du även här sätter dig in i det system du använder.

Eftersom sensorvärdet kommer med några minuters dröjsmål är det bra att förutom trendpilen kontrollera glukosriktningen från kurvan i avläsaren eller smarttelefonen för de föregående 15 minuterna.

Prata med din diabetesskötare eller läkaren hur du bör använda trendpilarna i den enhet du använder och i olika situationer.

Exempel på hur du utnyttjar trendpilar:

Personens insulin-kolhydratförhållande är 0,8/10 gKH, dvs. 0,8 enheter snabbinsulin täcker ca 10 g kolhydrater. Insulinkänslighetsfaktorn är 3, dvs. 1 enh snabbinsulin sänker blodsockret med ca 3 mmol/l. Glukosnivån före en måltid är 9 mmol/l och personen har inte planerat att motionera. Sensorns trendpil ↑ indikerar att glukosen har en stigande trend.

Personen doserar för sin måltid som innehåller 40 g kolhydrater 0,8 X 4 enh för kolhydrater + 1 enh korrigering + enhet prediktiv korrigering baserat på trendpilen, dvs. sammanlagt 5,2 enheter som hen avrundar nedåt till 5 enheter.

Uppdaterad 30.9.2023