Gå till sidans innehåll

Insulinstyrka

Det finns insulinpreparat av olika styrkor. Ett starkare insulin innehåller samma enhetsmängd insulin i mindre volym, vilket underlättar doseringen av stora insulinmängder i synnerhet.

I Finland är den vanligaste insulinstyrkan 100 enheter per milliliter preparat (enh/ml). Det finns alltså 300 enheter i en tre milliliters behållare med 100 enh/ml insulin. Styrkan anges alltid på pennan, ampullen och flaskan. Speciellt när du köper insulin utomlands är det bra att kontrollera styrkan på preparatet eftersom det kan variera.

En del insulinpreparat finns också in Finland tillgängliga förutom med styrkan 100 enh/ml också med styrkan 200 enh/ml och 300 enh/ml. Från insulinpennan doserar användaren alltid enheter, men då det gäller ett starkare insulin har samma enhetsmängd mindre volym.

Om en engångsdos basinsulin är exempelvis 60 enheter ska den mängd som injiceras under huden vara 0,6 ml med styrkan 100 enh/ml, 0,3 ml med styrkan 200 enh/ml och 0,2 ml med styrkan 300 enh/ml.

Uppdaterad 11.10.2023