Gå till sidans innehåll

Lågt blodsockervärde vid behandling med insulinpump

Orsaken till att blodsockervärdet sjunker till en alltför låg nivå kan vara den samma som i övriga insulindoseringar.

I behandling med insulinpump är det lättare att genom minskning av insulindosen förbereda sig för situationer där blodsockervärdet annars kunde sjunka till en alltför låg nivå. Basinsulindosen kan tillfälligt minskas för en lämplig period, om man exempelvis drabbas av magsjuka eller utövar motion.

Precis som i flerinjektionsbehandling kan blodsockervärdet sjunka till en alltför låg nivå, om insulinpumpen inte har en funktion med prediktion av lågt blodsockervärde eller automatiskt avbrytande. Den vanligaste orsaken torde vara att insulinkänsligheten förstärks i anslutning till uthållighetsträning, vilket inte har förutsetts tillräckligt väl genom att ändra insulindoserna.

Lågt blodsockervärde behandlas på samma som i flerinjektionsbehandling, dvs. genom att inta 20 gram snabba kolhydrater och fortsätta pumpbehandlingen normalt eller med en tillfälligt mindre basaldos. Det lönar sig inte att ta bort pumpen eller kanylen, eftersom avbrottet i insulintillförseln framgår först cirka en timme senare.

Blodsockervärdet höjs snabbt, om man tar bort pumpen eller kanylen och samtidigt intar snabba kolhydrater.

Uppdaterad 4.11.2023