Gå till sidans innehåll

Typ 1 diabetes och viktkontroll

Viktkontroll är också en viktig del av din behandling om du har typ 1 diabetes.

Bland personer med typ 1 diabetes har övervikt blivit allt vanligare av samma orsaker som i fråga om andra. Viktökning orsakar insulinresistens, och behovet av insulin ökar. Viktökning gör det svårare att få kontroll över blodsockervärdet. Den kan också resultera i metaboliskt syndrom som också inkluderar störningar i fettomsättningen och höjt blodtryck.

Viktökningen hos en person som får insulinbehandling kan också bero på för stora insulindoser. En alltför stor mängd basinsulin ökar aptiten och kan leda till att blodsockervärdet sjunker till en alltför låg nivå mellan måltiderna, i samband med motion och på natten. Fruktan för hypoglykemi är också en vanlig orsak till överdrivet kostintag.

Om du är överviktig bör du förebygga för låga blodsockernivåer genom att föregripa och vid behov minska insulindosen. Det är bra att ta upp eventuella rädslor i anslutning till lågt blodsocker med din läkare eller skötare och vid behov diskutera saken med en expert på mental hälsa.

Anpassning av insulindoserna

Om du tar insulin och vill gå ner i vikt måste du samtidigt minska både mängden insulin och mängden kolhydrater du äter. När man går ner i vikt och motion ökar brukar insulinkänsligheten förbättras. Då minskar det relativa behovet av basinsulin och eventuellt även måltidsinsulin. Om du ännu inte använder glukossensorn, lönar det sig att diskutera införandet med din läkare och skötare. Glukossensorn gör det lättare att anpassa insulindoserna till olika mängder mat och motion.

Uppdaterad 30.9.2023