Gå till sidans innehåll

Reservsystem för behandling med insulinpump

Den som använder en insulinpump ska ha ett planerat reservsystem, dvs. doser och doseringsutrustning för flerinjektionsbehandling, som efter behov kan tas i användning.

Ett reservsystem behövs, om något problem eller ett avbrott uppstår i insulinpumpen eller dess insulindosering. I praktiken höjs dosen som anges i pumpens program för basinsulin med 20 procent vid övergång till flerinjektionsbehandling. Basinsulin- och måltidsinsulindoserna kontrolleras med en glukossensor eller egenmätningar av blodsockervärdet.

Exempel:

Enligt programmet för basinsulinet uppgår dygnsdosen av basinsulin till 20 enheter. Vid övergång till flerinjektionsbehandling doseras 24 enheter långverkande insulin. Det basinsulin som lämpar sig bäst för reservsystemet är detemirinsulin som administreras ungefär var tolfte timme. Den totala dosen delas upp i två delar: 12 + 12 enheter.

Byte i praktiken

Om du byter till ett långverkande insulin före middagstid på förmiddagen kan du ta en hel morgondos. Om du byter mellan klockan 12 och 18 kan du ta halva morgondosen. Om du byter efter klockan 18 kan du ta hela kvällens dos.

Eftersom det långverkande basinsulinet börjar verka efter 2-3 timmar, börja med 1-2 enheter snabbinsulin för att täcka fördröjningen.

Ta måltidsinsulin och vid behov korrekturinsulin med en insulinpenna i samma proportioner som vid pumpbehandling.

Uppdaterad 4.11.2023