Gå till sidans innehåll

Betydelsen av blodsockerbalansen vid operation

Före en förhandsplanerad operation ska blodsockerbalansen vara så bra som möjligt. En jouroperation måste ofta genomföras utan beaktande av blodsockerbalansen.

Ökat blodsocker resulterar i att såren läks långsammare och ökar infektionsrisken. Återhämtningen och sjukhusvården efter en operation drar lätt ut på tiden. I samband med operationer ökar också risken för komplikationer och hjärt-kärlproblem.

Före en förhandsplanerad operation ska sockerhemoglobinet HbA1c vara under 53–64 mmol/mol (7–8 procent). En uppskjutning av operationen bör övervägas, om värdet är högre. Före en operation är det bra om blodsockervärdet på morgonen och före måltider är på nivån 5–8 mmol/l och efter måltider under 10–12 mmol/l.

Jouroperationer måste genomföras utan beaktande av blodsockerbalansen. I detta fall behandlas och uppföljs och behandlas blodsockeret effektivt under och efter ingreppet.

Den stressreaktion i kroppen och den orörlighet som anknyter till operationer höjer blodsockervärdet under och efter ett ingrepp. Blodsockervärdet kontrolleras i allmänhet med 1–2 timmars intervall. Man försöker hålla blodsockervärdet på nivån 6–10 mmol/l. Beroende på operationens längd ges insulin antingen som injektioner eller intravenöst med glukosdropp.

Uppdaterad 7.11.2023