Gå till sidans innehåll

Användning av korrigeringsinsulin

Om blodsockernivån tillfälligt är hög före en måltid kan det behövas en liten korrigerande dos snabbverkande insulin utöver den som doseras för måltidens kolhydrater.

Om blodsockernivån tillfälligt eller under sjukdagar blivit högre, kan den korrigeras med en liten dos snabbverkande insulin. Om blodsockernivån upprepade gånger är hög på morgonen eller före måltider lönar det sig att genom glukossensorering ta reda på orsaken och justera basbehandlingen – antingen doseringen av insulinet före föregående måltid eller basinsulinet, i stället för att upprepade gånger korrigera den med snabbverkande insulin.

Insulinkänsligheten och det totala dygnsbehov av insulin som beskriver detta påverkar korrigeringsdosen. Med en sedvanlig total insulinmängd på 40–50 enheter/ dygn sänker 1 enhet snabbverkande insulin i allmänhet blodsockernivån med 2 mmol/l. Hos en insulinkänslig person sänker 1 enhet snabbverkande insulin blodsockervärdet med 4–5 mmol/l och hos en insulinresistent person kan 1 enhet snabbverkande insulin sänka blodsockernivån med endast 1 mmol/l. Vid uppskattning av dosen snabbverkande insulin kan följande indikativa 100-regel tillämpas.

Insulinkänslighetsfaktor (IKF)

Hur mycket sänker 1 enhet snabbverkande insulin blodsockernivån?

Dividera 100 med enhetsmängden insulin (basinsulin + måltidsinsuliner) för hela dygnet.

Exempel:

  • En person som behöver totalt 50 enheter insulin per dygn:

    • 100 / 50 = 2

    • 1 enhet snabbverkande insulin sänker blodsockernivån med cirka 2 mmol/l.

  • En person som behöver totalt 30 enheter insulin per dygn:

    • 100/30 = 3,3

    • 1 enhet snabbverkande insulin sänker blodsockernivån med cirka 3 mmol/l.

Försiktighet rekommenderas vid snabbkorrigering mellan måltider. Utan glukossensorering och/eller en dosräknare är det svårt att avgöra hur stor verkan fortfarande kvarstår av den föregående dosen snabbverkande insulin och huruvida blodsockernivån blir högre eller lägre.

I regel lönar det sig inte att ta korrigeringsdoser av snabbverkande insulin inom två timmar efter den föregående snabbinsulin injektionen. Också i detta fall är det bra att minska korrigeringsdosen till hälften av dosen som skulle tas före en måltid. I annat fall kumuleras verkan av insulinet lätt, vilket kan leda till en berg- och dalbana i blodsockernivån.

Uppdaterad 25.10.2023