Gå till sidans innehåll

Test av basinsulindos

Vid behov kan du testa lämpligheten av basinsulindosen genom att flytta på måltiden med tillhörande måltidsinsulin och följa blodsockret med glukossensor eller genom tätare egenmätningar av blodsockret.

Kontrollera lämpligheten av dosen basinsulin vid en tidpunkt på dygnet då du inte har utövat motion. Avläs glukosvärdena med en sensor eller med täta egenmätningar av blodglukosvärdet.

Administrera basinsulinet som normalt och anteckna doserna.

Basinsulin på natten:

  • Kontrollera blodsockervärdet före kvällsmålet kl. 19–20

  • Ät ditt normala kvällsmål och administrera för detta snabbverkande insulin i en dos enligt blodsockervärdet och kolhydraterna

  • Anteckna dosen snabbverkande insulin och kolhydraterna

  • Kontrollera blodsockervärdet från sensorn eller med egna mätningar kl. 22, 24, 03 och 07

Basinsulin på dagen:

  • Ät ingen frukost och ta inget snabbverkande insulin, följ upp glukosvärdet med 1–2 timmars intervall

  • Upprepa efter behov vid lunch och middag

Verkan av ditt basinsulin är för svag, om blodsockernivån höjs mer än 2–3 mmol/l på natten eller när du skjuta upp en måltid. Verkan av ditt basinsulin är för stark, om blodsockernivån sjunker mer än 2–3 mmol/l på natten eller när du skjuta upp en måltid.

Fundera över om du för det basverkande insulinet ska ändra injiceringstidpunkten eller dosen eller bådadera. Men ändra inte båda samtidigt så att du kan följa med hur olika förändringar påverkar.

Uppdaterad 30.9.2023