Gå till sidans innehåll

Blodsockermätning steg för steg

Blodsockermätning är inte tekniskt svårt. För mätningen behöver du mätutrustning, anvisningar för användning av mätaren och lansettpennan samt handledning för hur du ska göra mätningen pålitligt.

Videon har svensk textning.

För att mäta blodsockret behöver du en blodsockermätare med lämpliga remsor, en personlig provtagningsapparat och lämpliga lansetter eller en engångslansett. Det finns olika instrument och modellerna som används varierar på olika vårdplatser. Blodsockermätare, mätstickor och andra mätinstrument får du avgiftsfritt från den egna kommunens utdelning av vårdredskap på basis av en remiss som gjorts på den egna vårdplatsen..

Diskutera med din sjuksköterska vilken provtagare och blodsockermätare som passar dig bäst. Det lönar sig att sätta sig in i bruksanvisningen för den egna blodsockermätaren och testremsorna.

Se artiklarna för lämpliga mätdatum:

Tröskelvärden för blodsocker för diagnos av diabetes finns i artikeln:

Se artikeln om rekommenderade målnivåer för blodsocker vid diabetesbehandling:

På bilden finns en blodsockermätare, en testremsorna burk, en lansettpenna och lansettpennans lansett i sitt eget förvaringsfodral.

Ta fram utrustningen för blodsockermätning. Kontrollera sista förbrukningsdag på burken med testremsor. Det är också bra att du vet hur länge testremsorna kan användas efter att burken har öppnats och skriver öppningsdatumet på burken. Förvara remsorna i sin burk eller förpackning och öppna den just före mätningen. På så sätt skyddar du remsan mot smuts, damm och fukt.

På bilden är händerna som torkas med engångspapper.

Tvätta och torka händerna om det är möjligt. Använd inte handdesinfektionsmedel, det kan påverka resultatet. Fukt på händerna, smuts eller mat på fingrarna påverkar mätresultatet. Om provtagningsstället är fuktigt blir det svårare att få en lämplig bloddroppe. Huvudsaken är att händerna är så rena och torra som möjligt.

Bilden visar händerna som placerar den gröna lansetten på en lansettpenna.

Det finns flera olika modeller av blodprovstagare, dvs. lansettpennor och lansetter. Det finns också säkerhetslansetter med vilka det går att sticka bara en gång.

Det är bra att du alltid kontrollerar lansettpennan före provtagningen. Kontrollera injektionsdjupet och byt ut lansettkanylen vid behov. Ange att injektionsdjupet är rätt för dig. Genom att justera injektionsdjupet får man en bloddroppe av lämplig storlek. Om droppen är för liten, öka injektionsdjupet.

Vid personligt bruk kan samma injektionsnål användas i en dag innan bytet görs, om inte behandlingsstället har gett andra anvisningar.

Bilden visar händerna som placerar remsan rätt på den svarta blodsockermätaren.

Hantera remsan med rena, torra fingrar. Sätt in remsan i mätaren. Platsen på remsan där bloddroppen ska absorberas förblir synlig. När du sätter in remsan rätt startar mätaren. Om mätaren inte startar när du sätter in remsan i mätaren ska du kontrollera att remsan är rättvänd. Smuts eller damm i blodsockermätarens plats för testremsan kan störa mätarens funktion.

Bilden visar en blodsockermätare, en lansettpenna och händerna som håller i testremsan, där bloddroppen är lätt pressad fram från vänster pekfinger.

Du ska få en tillräckligt stor bloddroppe med lansettpennan från stickstället (fingertoppen) utan att klämma runt det. En tillräckligt stor droppe är nästan lika stor som ett pepparkorn. Om det inte bildas en droppe, kan du klämma ("mjölka") lätt nere på fingret. Om du inte vill att droppen ska komma, kan du öka injektionsdjupet på din lansettpenna. Se även "Underlätta provtagningen".

Torka bort den första bloddroppen om det är möjligt. På så sätt minskar du eventuella orenheter från huden. Låt först följande, tillräckligt stora bloddroppe absorberas på remsans testområde. Detta är särskilt viktigt om du inte har kunnat tvätta händerna.

Om du har svårigheter att få en tillräckligt stor bloddroppe, torka då inte bort den första droppen. Detta förutsätter att huden på stickstället är ren.

På bilden görs en injektion i vänster hands pekfinger med hjälp av en lansettpenna i höger hand.

Fingertopparnas kanter är bra ställen för blodprov. Men undvik att ta prov alldeles intill nageln, eftersom det är ett känsligt område och kan utsätta för infektion i nagelvallen. Undvik att sticka i tummen och pekfingret, eftersom de är känsligare och även används mycket.

Håll helst blodsockermätaren och remsan rakt uppåt från droppen. Låt droppen sugas in i remsan. Resultatet dyker upp på mätarens skärm vanligtvis inom några sekunder. Gör en ny mätning med en ny remsa om det inte går att få ett mätresultat, dvs. mätaren visar en felkod, eller om du misstänker att resultatet är fel och inte motsvarar hur du känner dig.

Till slut tar du bort remsan från mätaren och slänger den.

Alla felkoder för mätaren och deras förklaringar finns i mätarens manual. Det första man bör göra är att kontrollera vad felet kan bero på. En av de vanligaste orsakerna till felkoder vid mätning är för lite blod.

På bilden händerna som rengörs och värms under rinnande vatten.

Du kan göra det lättare att få en bloddroppe om du värmer upp stickstället genom att tvätta händerna med varmt vatten och massera dem. Håll handen neråt en stund och knyt handen i en knytnäve eller skaka den. Om du inte får en tillräckligt stor bloddroppe, kontrollera lansettens stickdjup. Använd ett så stort provtagningsställe som möjligt och byt stickställe ofta. Sköt om huden på händerna genom att smörja in händerna på kvällen, men inte före mätningen.

Om du känner smärta vid provtagningen, vänjer du dig förmodligen vid den efter upprepade mätningar. Stickdjupet och lansettens modell kan inverka på saken. Din diabetessköterskan ger dig råd i att välja lämplig blodprovstagare och blodsockermätare.

Bli av med begagnade vårdartiklar på rätt sätt. Lansettpennans begagnade lansetter är vasst avfall, vilket innebär att nålhuvudet skyddas före det kastas eller så läggs nålen till exempel i en plastflaska. Testremsorna är blandavfall, blodsockermätarens batterier är problemavfall och mätare som inte längre används är elektronikavfall.

Uppdaterad 30.9.2023