Gå till sidans innehåll

Operation och kost- eller tablettbehandlad diabetes

För personer med diabetes som följer en diet eller får tablettbehandling görs precis som för andra en bedömning av status och en kontroll av medicineringen före en operation.

Inga diabetestabletter tas på morgonen samma dag som operationen ska genomföras. Om man tar långverkande sulfonylurea, ska den inte längre tas dagen före operationsdagen. Om behandlingen består av en SGLT2-hämmare, dvs. glukossänkare, ska medicineringen avbrytas 3 dygn före operationen.

På operationsdagens morgon påbörjas intravenöst vätskedropp, och blodsockervärdet kontrolleras med 1–2 timmars intervall under och efter operationen. Stressreaktioner och orörlighet i anknytning till en operation kan höja blodsockervärdet, vilket kräver insulinbehandling under eller efter operationen. Om blodsockernivån överskrider 10 mmol/l ges vanligtvis snabbverkande insulin som en subkutan injektion eller med det intravenösa droppet.

När personen igen får äta som normalt och behöver under 20 enheter insulin per dygn kan hen återgå till sin tidigare medicinering.

Uppdaterad 7.11.2023