Gå till sidans innehåll

Tidpunkt för injicering av basinsulin i flerinjektionsbehandling

Förutom med dosen basinsulin kan du också med tidpunkten för injiceringen påverka blodsockervärdena.

Detemirinsulin administreras i två omgångar, på morgonen eller på förmiddagen och på kvällen före läggdags, i allmänhet klockan 21–23. Doserna kan i början vara lika stora. Doserna preciseras utifrån glukossensoreringen eller egenmätningarna av blodsockervärdet.

Glargin 100 enh/ml kan administreras i en enda injektion. Det lönar sig att administrera preparatet på kvällen så att tillräcklig verkan uppnås på insulinresistensen på morgonen. Hos en del individer varar effekten inte i 24 timmar, de bör dela upp dosen av preparatet i två gånger, vilket motsvarar doseringen av insulin detemir.

Glargin 300 enh/ml och degludecinsulin kan i princip administreras vid vilken tidpunkt som helst på dygnet.

Uppdaterad 30.9.2023