Gå till sidans innehåll

Måltidsinsulindos i flerinjektionsbehandling

Snabbverkande insulin administreras vid måltider och mellanmål i en dos enligt kolhydratmängden, blodsockervärdet före en måltid samt eventuell motion före eller efter en måltid.

Vid måltider varierar kolhydratmängderna enligt måltidssammansättningen, det egna energibehovet och de egna preferenserna. På motsvarande sätt varierar också dosen snabbverkande insulin. Om du använder en glukossensor kan du justera dosen som injiceras i måltiden uppåt eller nedåt beroende på trendpilens riktning och förändringshastighet.

Mat som innehåller rikligt med protein eller fett eller bådadera, till exempel pizza, en stor biff, en stor portion fisk eller fetthaltig potatis, kan också påverka insulinbehovet och absorptionshastighet. Vid intag av detta slags kost kan det bli nödvändigt att injicera snabbverkande insulin i något större doser än man gör då det gäller enbart kolhydrater. Speciellt med livsmedel som innehåller mycket fett kan det också vara nödvändigt att dela upp snabbinsulindosen i två och injicera hälften före maten och den återstående halvan ca 1-2 timmar efter maten, eftersom fettet saktar ner absorptionen av kolhydrater.

För måltidsinsulindosen fastställs insulin-kolhydratförhållandet, dvs. IKF, vid olika tidpunkter på dygnet. I beräkningen av måltidsinsulindosen kan man tillämpa följande indikativa 500-regel.

Insulin-Kolhydratkvot (IKK)

Hur mycket kolhydrater täcker 1 enhet snabbverkande insulin:

Dividera 500 med enhetsmängden insulin (basinsulin + måltidsinsuliner) för hela dygnet.

Exempel:

 • En person som behöver totalt 50 enheter insulin per dygn:

  • 500 / 50 = 10

  • 1 enhet snabbverkande insulin täcker cirka 10 gram kolhydrater

  • med andra ord behöver 10 gram kolhydrater 1 enhet snabbverkande insulin.

 • En person som behöver totalt 30 enheter insulin per dygn:

  • 500/30 = 16,7

  • 1 enhet snabbverkande insulin täcker cirka 16 gram kolhydrater

  • med andra ord behöver 10 gram kolhydrater 0,6 enheter snabbverkande insulin.

Hos majoriteten av vuxna med normal vikt är insulin-kolhydratkvott 0,8–1,2 enheter/10 g kolhydrater. Hos insulinkänsliga kan kolhydratkvo vara 0,4–0,5 enheter/10 g kolhydrater och hos insulinresistenta 2–3 enheter/10 g kolhydrater. Måltidsinsulindosen och administreringstidpunkten har uppskattats rätt, om blodsockervärdet två timmar efter måltiden är högst 2–3 mmol/l högre än det var före måltiden.

När flerinjektionsbehandling påbörjas inom öppenvården kan dosen i början vara 0,5 enheter/10 g kolhydrater, och det lämpliga förhållandet kan därefter preciseras med hjälp av en glukossensor eller måltidsparmätningar av blodsockervärdet. På grund av insulinresistens på morgonen kan ett högre förhållande krävas vid frukost. För kvällsmålet kan förhållandet vara lägre, i synnerhet om motion har utövats under dagen.

Uppdaterad 25.10.2023