Gå till sidans innehåll

Proteiner med måtta

Tillräckligt proteinintag ökar känslan av mättnad och underlättar viktkontrollen. Rikligare proteinintag än normalt för dock ingen nytta med sig med tanke på diabetes.

Det normala proteinbehovet varierar från fall till och är cirka 1,1–1,4 g/kg eller 10–20 procent av energiintaget. Ett gram protein innehåller 4 kilokalorier.

Ett högt proteinintag kan belasta njurarna och överdrivet proteinintag bör undvikas, särskilt om det finns tecken på nedsatt njurfunktion.

Proteinets inverkan på blodsockervärdet

Efter en måltid som innehåller rikligt med protein höjs blodsockervärdet långsammare under en längre tid. Den som använder måltidsinsulin kan i detta fall ta injektionen efter måltiden eller i två omgångar: en del i början av måltiden och en del senare. I pumpbehandling kan man välja en förlängd bolus eller kombinationsbolus. Det förekommer dock stora individuella variationer, och egen uppföljning av blodsockernivån behövs.

Utöver kolhydratmängden har man också undersökt olika formler för beräkning av måltidsinsulinet där protein och fett beaktas, men metoderna är arbetsdryga. Dessutom är tillämpligheten av dessa och nyttan i den praktiska behandlingen oklara.

Om blodsockervärdet är höjt efter en proteinrik måltid och före följande måltid kan det avhjälpas med en korrigeringsdos snabbinsulin.

Uppdaterad 30.9.2023