Gå till sidans innehåll

Saker som bör beaktas vid diabetes före en resa

Här hittar du information om vad du bör tänka på innan du reser med diabetes.

För att kunna ta med läkemedel och behandlingshjälpmedel i flygplanskabinen behövs läkemedelsrecepten eller en utskrift av elektroniska recept och ett av läkare undertecknat intyg över diabetesbehandlingen på engelska. På webbplatsen för Diabetesförbundet i Finland finns en intygsmall.

Anvisningar om reseförberedelser:

 • Ta nödvändiga vaccinationer i tid.

 • Teckna en reseförsäkring och kontrollera vad den täcker.

 • Fyll i ”Medical Certificate” tillsammans med din läkare.

 • Skriv ut en sammanfattning av dina recept från Mina Kanta-sidor.

 • Ta med dig Diabetes-symbolen och bär den på dig hela tiden.

 • Packa dina mediciner och vårdtillbehör i handbagaget (lastrumsväskor kan ibland drunkna på vägen) och se till att de redskap du använder för att mäta blodsockret är lättillgängliga.

 • Förvara alltid blodsockermätarens testremsor och lansetter samt pennans nålar i deras originalförpackningar.

 • Packa ner alla insuliner och tablettläkemedel i handbagaget.

 • Reservera tillräckligt med insulin, ungefär den dubbla mängden, för den händelse att pennorna förkommer eller går sönder.

 • Beakta destinationens temperatur och förvaring av insulin i förväg, till exempel genom att säkerställa att det finns ett kylskåp i hotellrummet eller genom att skaffa en kylförvaringsväska som kyls med vatten, om du ska resa till ett varmt land.

 • Förvara insulinerna i deras egna förpackningar.

 • Om du använder en insulinpump ska du ta med dig tillräckligt många batterier, katetrar och insulinbehållare samt anvisningar och utrustning för reservsystemet (insulinpennor), om detta på grund av en funktionsstörning i pumpen måste tas i användning.

 • Ta med dig glukagon, förvara det i originalförpackningen och visa din reskompis hur det används.

 • Var beredd på eventuell magsjuka och repetera på förhand behandlingen under sjukdagar.

 • Ta reda på om malariamedicinering behövs i destinationslandet, skaffa ett recept och medicinering i god tid före resan.

Uppdaterad 7.11.2023