Gå till sidans innehåll

Medellångverkande insulinpreparat

NPH-insulinerna är grumliga insulinpreparat som ska blandas omsorgsfullt före injiceringen så att insulinhalten blir jämn.

NPH-insulinerna är medellångverkande mänskliga insuliner. I Finland säljs de under handelsnamnet Protaphane och Humulin NPH. NPH är en förkortning av orden Neutral Protamin Hagedorn.

Verkan av NPH-insulinet sätter in inom 1–2 timmar, kulminerar inom 4–10 timmar och varar hos vuxna 12–18 timmar. Dosen påverkar NPH-insulinets verkningstid, med andra ord är verkningstiden med små doser kortare och med större doser längre.

NPH-insulinerna är grumliga insulinsuspensioner. De måste blandas omsorgsfullt innan de injiceras så att insulinhalten blir jämn. Absorptionen av NPH-insulin varierar mycket mellan olika individer och även för en och samma person från dag till dag. En orsak är att preparatet inte blandats tillräckligt grundligt så, att insulinkristallerna är jämnt fördelade i suspensionen och den mängd insulin som injiceras varje gång är den önskade.

Användningen av NPH-insuliner har minskat betydligt efter att nya långverkande insulinderivat med jämnare absorption lanserats på marknaden. De används i någon utsträckning för barn samt i behandlingen av typ 2 diabetes och graviditetsdiabetes. Vid typ 1 diabetes rekommenderas de inte som basinsulinpreparat.

NPH-insulin kan användas i morgoninjektionen för personer som behöver cortisontabletter för behandling av någon annan sjukdom.

Uppdaterad 11.10.2023