Gå till sidans innehåll

Injicering av insulin

Tekniskt sett är det vanligtvis lätt att injicera insulin med de behändiga insulinpennorna.

I början övas injiceringstekniken under en skötares handledning. Syftet är att personer med diabetes i fortsättningen ska klara av injiceringen på egen hand.

Bilden visar tre olika nålar för insulinpennan, en insulinspruta, en insulinpenna och ett säkerhetsverktyg för att avlägsna nålen.

Insulinpreparatet kontrolleras okulärt. Klart insulin får inte innehålla förgrumlingar, kristaller eller blod. Sista användningsdatum kontrolleras, likaså att luft inte läckt in i ampullen och att pennan är intakt. Klart insulin behöver inte blandas före injiceringen.

Ett grumligt insulin blandas rumstempererat genom att försiktigt svänga pennan minst tio gånger fram till att färgen är jämn.

På bilden en droppe insulin syns en nål som är fäst vid insulinpennan.

Använd en ny nål för varje injektion för att undvika vävnadsskador och injektionssmärta. Nålen fästs vinkelrätt mot pennan. Båda nålskydden avlägsnas. För att kontrollera insulinflödet doseras insulin från pennan fram till att en droppe insulin syns i nålspetsen. De flesta tillverkare av insulinpennor rekommenderar att man testar med minst 2 enheter, men det är bra att kontrollera i bruksanvisningen hur många enheter som rekommenderas för att testa din egen injektionsanordning. Nålen ska bytas ut om ingen droppe bildas efter att ha upprepat det rekommenderade antalet enheter.

I samband med kontrollen kan luftbubblor avlägsnas genom att hålla pennan upprätt när man trycker på kolven. Pennan byts ut mot en ny, om det inte bildas en insulindroppe i nålspetsen, trots att luft har avlägsnats och nålen bytts ut.

På bilden håller vänster hand en insulinpenna på plats medan höger hand ställer in önskad dos genom att vrida på pennans ände.

Välj önskad insulindos till injektionspennan genom att vrida på spetsen av pennan. I doseringsfönstret visas den inställda dosen.

På bilden är magområdet blottat. När man injicerar i magen bör man använda ett stort område, men undvika området precis runt naveln.

Injektionsstället behöver inte rengöras, om du inte av någon särskild anledning anvisats att göra det. När du väljer injektionsställe bör du samtidigt ta hänsyn till en tillräckligt omfattande användning av injektionsställena. Injicera minst två fingerbredder från det förra injektionsstället och byt gärna ut hela injektionsstället, t.ex. från ena sidan av magen till den andra eller från låret till det andra mellan injektionerna.. Insulin ska inte injiceras i ärrvävnad, förhårdnader, födelsemärken eller hematom. Det är också bra att undvika injektioner på ett tatuerat ställe.

På bilden injiceras insulin med en insulinpenna i en hudveck som lyfts upp från magen. Nålen sätts in i hudvecket i rät vinkel.

Lyft försiktigt upp huden och underhudsfettet i vecket mellan tummen och pekfingret. Vanligtvis sticks nålen vinkelrätt in i hudvecket. Insulinet kan injiceras vinkelrätt mot huden, utan att ett hudveck lyfts upp, om en insulinpenna med en kort nål på 4 millimeter används.

Tryck in kolven försiktigt ner i botten och håll sedan nålen på plats i ytterligare 10 sekunder. Ta bort fingrarna och lyft bort nålen. Du kan trycka fingret på injektionsstället en stund. När du har injicerat försiktigt, gör det ingen skada om du har fått en droppe insulin eller blod på huden.

Pennans doseringsskala nollställs när hela dosen har administrerats.

Ta slutligen bort nålen från pennan och lägg den i en nålbehållare. Som nålbehällare lämpar sig till exempel en tom läskedrycksflaska. Förvara alltid insulinpennan utan nål. Om du inte tar bort nålen kan det läcka ut insulin och tilltäppas. Genom nålen kommer också luft in i insulinpennan.

Uppdaterad 13.10.2023