Gå till sidans innehåll

Diabetes och relationer

Relationer till andra människor är en viktig tillgång i livet. Positiva sociala relationer har visat sig ha ett samband med till exempel bättre livskvalitet och en god blodsockerbalans. På samma gång kan svårigheter i relationer inverka negativt på diabetesvården.