Gå till sidans innehåll

Dosering av basinsulin med pumpen

I behandlingen med insulinpump uppnås verkan av basinsulinet genom fortlöpande infusion av snabbverkande insulin i den subkutana fettvävnaden.

I pumpen används enbart snabbverkandeinsulin. Doseringshastigheten för basinsulinet, dvs. basalen, programmeras för varje timme enligt personens individuella behov. För en vuxen är den vanliga doseringshastigheten 0,5–1,5 enheter per timme. Beroende på det individuella behovet kan doseringhastigheten också vara högre eller lägre, till exempel om en person har ett kraftigt gryningsfenomen eller är mycket insulinkänslig.

Doseringshastigheten för basinsulinet justeras med hjälp av glukossensorering. Vuxna behöver vanligtvis en mindre mängd basinsulin i början av natten, men behovet ökar längre fram mot morgonen, och på dagen varierar behovet enligt belastning.

I pumpdosering kan man flexibelt reagera på fluktuationer i insulinbehovet, eftersom basinsulinets verkningstid är kort. En ändring av dosen syns i blodets insulinhalt inom cirka en timme. Av samma anledning orsakar en störning i insulintillförseln snabbt insulinbrist och höjt blodsockervärde.

Flera doseringsprogram

För basinsulinet kan också olika doseringshastigheter ställas in för olika dagar. För personer som exempelvis regelbundet utövar motion kan ett annorlunda doseringsprogram ställas in för motionsdagarna än för de övriga dagarna. Särskilda doseringsprogram kan också ställas in för vardagar och veckoslut, om det mellan dessa finns betydande skillnader gällande dygnsrytmen.

Tillfällig ändring av basinsulin

Tillfälligt kan doseringen av basinsulin lätt ändras. För tillfällig basal används förkortningen TBD, dvs. tillfällig basaldos, eller TBR, dvs. temporary basal rate.

Det är lätt att minska basinsulindosen till exempel i samband med eller efter fysiska aktiviteter. I pumpen inställs en tillfällig basaldos på 80 eller 70 procent av den normala för den önskade tiden, om dosen ska minskas med exempelvis 20 eller 30 procent.

Under sjukdagar ökar behovet av insulin. Med pumpen är det lätt att tillfälligt höja basinsulindosen för den önskade tiden.

Med pumpen kan administreringen av basinsulin efter behov också stoppas momentant. Pumpen doserar endast snabbverkande insulin, och därför kan uppehållet i allmänhet vara högst två timmar utan tilläggsdosering.

Uppdaterad 31.10.2023