Gå till sidans innehåll

Måltidsinsulininjektion som glömts

Blodsockervärdet höjs för en kortare tid, om man glömmer en enskild måltidsinsulininjektion. Det resulterar inte i insulinbrist, eftersom basinsulinet verkar i bakgrunden.

Om du genast märker att du glömt en injektion kan du efter måltiden ta en normal dos. Men ta inte mer kolhydratanpassat insulin om du har haft en lång tid på dig att äta.

Om du helt och hållet glömt en injektion, men känner att blodsockervärdet blir högre efter en måltid, ska du läsa av sensorn eller mäta blodsockervärdet. Förutom av blodsockervärdet kan man av sensorns trendpil dra slutsatser om huruvida en injektion har glömts.

Om du är säker på att du har glömt att injicera måltidsinsulin kan du korrigera ett högt blodsockervärde med en korrigeringsdos enligt din insulinkänslighet. Om blodsockret fortsätter att öka, bör du inte ta en ny korrigeringsdos på mindre än två timmar för att undvika att överlappande insuliner blir för stora. Vid nästa måltid kan du utöver dosen enligt kolhydraterna vid behov ta en ny korrigeringsdos.

Uppdaterad 7.11.2023