Gå till sidans innehåll

Tidpunkten för måltidsinsulin i flerinjektionsbehandling

Det lönar sig att alltid då det är möjligt injicera det snabbverkande insulinet före måltider, i annat fall hinner blodsockernivån höjas innan verkan av insulinet sätter in.

Att ta injektion före måltider är särskilt viktig vid frukost då insulinbehovet vanligtvis är större än vid andra tidpunkter på dygnet. På dagen, till exempel vid lunch utanför hemmet, blir en person med diabetes ofta tvungen att göra kompromisser och dosera det snabbverkande insulinet först när matportionen har sammanställts.

Verkan av det snabbverkande insulinet sätter in inom cirka 10–20 minuter. Om blodsockernivån är den målsatta före en måltid vore det bra att administrera det snabbverkande insulinet 10–20 minuter innan man börjar äta. Om blodsockernivån ligger över den målsatta nivån före en måltid kan det bli nödvändigt att ta injektionen 20–30 minuter före måltiden eller först korrigera det höga blodsockervärdet.

Måltidsinsulindosen och tidpunkten för injektionen har uppskattats rätt, om blodsockervärdet cirka två timmar efter måltiden är högst 2–3 mmol/l högre än det var före måltiden. Om måltidsinsulinet administreras först efter måltiden blir blodsockervärdet lätt högt 1–2 timmar efter måltiden och till och med alltför lågt före följande måltid.

Då det gäller måltider som innehåller rikligt med protein eller fett eller bådadera lönar det sig att administrera insulinet först när måltiden inleds och eventuellt i två omgångar.

Uppdaterad 25.10.2023