Gå till sidans innehåll

Diabetes och trafiksäkerhet

I det här avsnittet hittar du information om hur diabetes kan påverka trafiksäkerheten, hurdana saker man följer upp särskilt i fråga om diabetes och hurdana saker man ska beakta när man kör bil med diabetes.