Gå till sidans innehåll

Dosguide för pumpbehandling

Dosguiden ger förslag på den insulinmängd som behövs vid måltider eller för korrigering av tillfälligt höjt blodsockervärde.

Det finns små skillnader mellan dosguiderna för olika pumpar, men i princip ges följande uppgifter för olika tidpunkter på dygnet i dosguiden:

  • Mål för blodsockernivån

  • Beräknad verkningstid för snabbverkande insulin

  • Insulin-kolhydratförhållandet (IKH), dvs. hur stor mängd kolhydrater 1 enhet snabbverkande insulin täcker

  • Insulinkänslighetsfaktorn (IKF), dvs. hur mycket blodsockernivån sänks med 1 enhet snabbverkande insulin

Vid användning av en blodsockermätare som anpassats för pumpen överförs det uppmätta blodsockervärdet till dosräknaren. Användaren matar in måltidens kolhydratmängd i dosräknaren och får från räknaren ett dosförslag som hen antingen godkänner eller ändrar enligt sin erfarenhet av olika situationer. Det lönar sig att minska den föreslagna dosen till exempel om motion har planerats efter måltiden.

Uppdaterad 31.10.2023