Gå till sidans innehåll

Granskning av blodsockerresultat med hjälp av ett häfte för självuppföljning

Att registrera resultat för självkontroll av blodsocker i en självkontrollerande anteckningsbok är ett traditionellt sätt att registrera mätresultat och information och händelser som påverkar dem.

Många, särskilt med typ 2 diabetes, använder fortfarande ett självuppföljningshäfte för att anteckna blodsockerresultat. När häftet fylls i korrekt ger det en bra och adekvat bild av sockerbalansen. I häftet kan du också anteckna andra händelser och uppföljningsinformation som gäller behandlingen.

Du har nytta av att anteckna resultaten som mätts vid samma tidpunkt under olika dagar under varandra så att de kan jämföras. Då får du snabbt en uppfattning om måltidsparmätningarna, dvs. blodsockernivån vanligtvis före en viss måltid och ett par timmar efter den. Samtidigt får du en uppfattning om kväll-morgonparmätningarna, dvs. blodsockernivån när du lagt dig och på morgonen. Du behöver inte skriva in exakta klockslag för mätningar i häftet, viktigare är om mätningen gjorts före eller efter en viss måltid. I häftet finns vanligtvis en färdig tabell för olika måltider under dagen (frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål).

Om du använder insulin är det dessutom viktigt att åtminstone tidvis anteckna injicerade insulindoser och de kolhydratmängder du ätit. Även avvikande händelser, såsom motion, symtom på lågt blodsocker eller sjukdagar är bra att anteckna i häftet.

Människans minne är begränsat, saker som hände för några dagar sedan kan vara svåra att komma ihåg efteråt. Kom ihåg att du kan kontrollera och spara resultatet i blodsockermätarens minne också senare, om du inte genast märker att du antecknar det.

Behandling av diabetes är en helhet som påverkas av många olika saker. Att bläddra igenom enskilda resultat från mätarens minne på mottagningen ger inte en tillräcklig uppfattning om behandlingen. Därför är det viktigt att du antecknar dina resultat antingen i en egen uppföljningshäfte eller till exempel i en applikation som är avsedd för den, där resultaten kan ses som en samlad utskrift eller på en skärm.

Uppdaterad 30.9.2023