Gå till sidans innehåll

Kortverkande insulinpreparat

Kortverkande insuliner används i dag i ringa utsträckning, men från fall till fall är det möjligt.

Knappt 400 personer använder kortverkande insulin (handelsnamn Actrapid). Som specialtillståndspreparat finns också kortverkande animala insuliner som används av färre än 10 personer i Finland.

Verkan av kortverkande insulin sätter in inom ½–1 timme, kulminerar inom 2–4 timmar och varar 5–8 timmar. Verkan beror på dosen, och absorptionen varierar från fall till fall. På grund av sin långa verkningstid kräver användningen av kortverkande insulin vid måltider i allmänhet att ett mellanmål intas ett par timmar senare.

Kortverkande insulin kan i särskilda situationer användas på sjukhus.

Uppdaterad 11.10.2023