Gå till sidans innehåll

Insulinpump som behandlingsalternativ

Behandlingen med insulinpump kräver att person med diabetes sätter sig in i saken och aktivt lär sig pumpbehandlingen.

Behandling med insulinpump lämpar sig i princip för vem som helst som lider av insulinberoende diabetes samt som kan och är villig att omfatta kunskaperna och färdigheterna som behövs för pumpbehandlingen. I praktiken rekommenderas insulinpumpen i fall där insulinsubstitution inte lyckas eller är mycket svår med flerinjektionsbehandling och glukossensorering.

Förutsättningar för behandling med insulinpump

 • Behärskar flerinjektionsbehandling; Om tillförseln av insulin från pumpen avbryts måste hen kunna använda reservsystem, dvs. behärska flerinjektionsbehandling.

 • Genomför glukossensorering eller egenmätning av blodsocket 5–10 gånger per dygn.

 • Uppskattar kolhydratmängden i måltiderna och doserar måltidsinsulin i lämpliga mängder enligt kolhydrater, blodsockervärdet och motion eller annan verksamhet.

 • Har insikter och ser sig besvär med att lära sig pumpens funktioner och de mångsidiga användningsmöjligheterna.

 • Är omsorgsfull i hanteringen av pumpen samt tillhörande utrustning och insulin.

Behandling med insulinpump övervägs som behandlingsalternativ

Om en person med insulinberoende diabetes:

 • Trots effektiviserad egenvårdshandledning, individuellt anpassad flerinjektionsbehandling och glukossensorering, har svårigheter att uppnå målen för behandlingen, eller om pumpbehandlingen verkar vara ett bättre alternativ med tanke på livskvaliteten.

 • Har ett så litet behov av insulin att det är lättare att dosera insulinet och kontrollera dosens noggrannhet med en insulinpump.

 • Har problem med för lågt blodsockervärde upprepade gånger.

 • Drabbas av ett gryningsfenomen som är svårt att hantera, dvs. behovet av insulin ökar så mycket på morgonnatten att det blir svårt att behandla blodsockervärdet med långverkande basinsulin.

 • Har problem med att injicera insulin.

 • Fortlöpande behöver varierande doser av basinsulin i synnerhet i samband med arbete eller hobbyer.

Uppdaterad 31.10.2023