Gå till sidans innehåll

Febersjuka och insulinberoende diabetes

Vid en febersjukdom ska du inta rikligt med vätska och administrera snabbverkande insulin med 2–4 timmars intervall enligt blodsockervärdet samt också kontrollera ketonvärdet.

Under sjukdagar ska blodsockernivån i början kontrolleras med minst 2–4 timmars intervall eller en glukossensor användas. Under sjukdagar kan den lämpliga blodsockernivån vara cirka 8–10 mmol/l. Tilläggsdoser av snabbverkande insulin ska tas vid flerdos- eller pumpbehandling, om blodsockervärdet överskrider 10 mmol/l.

Tilläggsdoser av snabbverkande insulin administreras enligt blodsockervärdet med 2–4 timmars intervall utöver de doser som administreras för kolhydrater som intagits i flytande eller fast form. En extra enhet snabbverkande insulin sänker i allmänhet blodsockervärdet med 1–4 mmol/l enligt den individuella insulinkänsligheten. Du kan läsa mer om bestämning av individuell insulinkänslighet (IKF) i artikeln Användning av korrektionsinsulin i Diabeteshuset.

Under sjukdagar försämrar antagonisthormonerna verkan av insulinet, vilket innebär att mer korrigeringsinsulin än normalt kan behövas. Om blodsockervärdet, trots korrigeringsdoserna, blir allt högre lönar det sig att höja dosen korrigeringsinsulin med 30–50 procent jämfört med den normala dosen och samtidigt dricka rikligt med mineralvatten.

Följ ketoner

Under sjukdagar vid insulinberoende diabetes är det bra att ha remsor för mätning av ketonvärdet till hands. Ketonvärdet höjs, om insulinmängden är för liten. Utifrån mätresultaten höjs insulindoserna och ökas vätskeintaget. Riklig kumulering av ketoner kan leda till syraförgiftning.

Ändra basinsulindosen vid behov om sjukdomen kvarstår

Med tilläggsdoser snabbverkande insulin klarar man i allmänhet av en febersjukdom som varar några dagar. En höjning av basinsulindoserna kan också behövas, om febersjukdomen drar ut på tiden. För varje grad som febern överskrider 37,5 ºC, mätt från armhålan på morgonen, kan det behövas upp till 25 procent mer långverkande basinsulin. Tilläggsdoser kan ändå behövas. Även om insulindoserna höjs ska blodsockervärdet kontrolleras med 2–4 timmars intervall.

Uppdaterad 4.11.2023