Gå till sidans innehåll

Operation och insulinbehandling vid diabetes

Under en operation kontrolleras blodsockervärdet med 1–2 timmars intervall och administreras insulin antingen som en injektion eller intravenöst.

Vanligtvis injiceras långverkande basinsulin föregående dag som normalt. I samband med åtgärderna som krävs för tarmtömning kommer man på förhand överens om eventuell minskning av insulindosen.

Blodsockervärdet mäts på morgonen och därefter med 1–2 timmars intervall.

I insulinbehandlingen tillämpas två olika metoder:

  1. På operationsdagens morgon utelämnas injektionen med långverkande insulin helt och hållet, intravenöst dropp med insulin och socker (glukos) påbörjas. Blodsockernivån kontrolleras varje timme, och insulindroppets hastighet ändras enligt blodsockervärdet.

  2. Den andra metoden är att på operationsdagens morgon injicera en normal dos långverkande insulin. Dessutom påbörjas intravenöst dropp med socker (glukos), kontrolleras sockervärdet varje timme och doseras efter behov snabbverkande insulin varannan timme under operationen.

Efter operationen kontrolleras blodsockervärdet med 1–2 timmars intervall. Senare, när personen igen kan äta som normalt, återupptas de normala subkutana insulininjektionerna. Blodsockervärdet kontrolleras med 2–4 timmars intervall, och efter behov administreras korrigeringsdoser snabbverkande insulin utöver dem som krävs för måltiderna.

Användning av insulinpump under en operation avtalas separat. En person som använder insulinpump ska dagen före operationen byta ut kanylen och katetern. Man kan fortsätta att använda pumpen under och efter operationen, om det med tanke på operationsområdet och -positionen är säkert och möjligt. Enligt höjningen i blodsockervärdet ges tilläggsdoser som bolus genom pumpen eller som injektioner. Efter behov övergår man till reservsystemet.

Parallellt med kontrollerna av blodsockervärdet kan också en glukossensor användas under en operation. Ändringar i vätskekoncentrationen och blodomloppet kan dock påverka tillförlitligheten av sensorvärdena, och därför görs de mätningar som styr behandlingen genom engångsmätningar från blodprov från fingertoppen eller från en eventuell venkanyl.

Uppdaterad 7.11.2023