Gå till sidans innehåll

Diabetes och läkemedelsersättning

Du kan få ersättning från FPA för receptbelagda läkemedel som ordinerats av läkare. Ersättningsbeloppet beror på sjukdomen, dess behandling och preparatet.

Infografik om KELA läkemedelsersättning.

Du får ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som ordinerats på recept för att behandla din sjukdom och för vilka ersättning fastställts. Läkemedelsprisnämnden (Hila), som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om ersättning av preparaten.

Ersättningsbeloppet på receptbelagda läkemedel som ordinerats av läkare beror på sjukdomen, dess behandling och preparatet. Läkemedelsersättningarna är indelade i grundersättning (40 %) och specialersättning. Det finns två specialersättningskategorier: en lägre specialersättning på 65 procent och en högre specialersättning på 100 procent efter preparatets självrisk.

Du får ersättning först efter den årliga initialsjälvrisken (50 euro) och för ett preparat som köps på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling. Läkemedelsmängden beräknas från receptets doseringsanvisningar, alltså ska de vara aktuella om doseringen har justerats.

Rätt till ersättning ansöks med B-utlåtande som läkaren har skrivit. Om rätt till ersättning beviljas, får du ett nytt FPA-kort per post som är försett med numret för ersättningsrätten.

Insulinpreparat ingår vanligen i kategorin för högre specialersättning (100 %). I detta fall, när den årliga självrisken på 50 euro är uppfylld, betalas en självrisk på 4,5 euro per köp- och läkemedlet och det pris som överstiger produkten återbetalas i sin helhet. Undantag är tillfällig insulinbehandling under graviditet, för vilken man får grundersättning 40 %. För vissa insulinpreparat finns det dessutom speciella villkor för att man ska få ersättning.

Andra diabetesläkemedel än insulin hör huvudsakligen till kategorin för lägre specialersättning (65 %). Alla läkemedel avsedda för behandling av diabetes är inte nödvändigtvis ersättningsgilla eller så måste speciella villkor uppfyllas för att få ersättning för dem.

Person som har diabetes använder ofta också läkemedel för behandling av blodtryck och kolesterol. För dessa läkemedel får man i regel grundersättning (40%). Det finns specifika bestämmelser för när man kan få lägre specialersättning (65%) för läkemedel avsedda för behandling av blodtryck respektive kolesterol.

Ett läkemedelstak, dvs. en årssjälvrisk som räknas ut för ett kalenderår, har fastställts för läkemedel som omfattas av ersättningssystemet. Initialsjälvrisken och den del du betalat själv av ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken. Om årssjälvrisken överskrids, har du rätt till tilläggsersättning som du får på apoteket i samband med att du köper läkemedel. Efter att takbeloppet uppnåtts betalar du en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel.

Uppdaterad 8.11.2023