Gå till sidans innehåll

Påbörjande av behandling med insulinpump

Utifrån tidigare insulindoser planerar läkaren det preliminära programmet för insulinpumpen.

I behandling med insulinpump minskar i allmänhet behovet av basinsulin till följd av att snabbinsulin som administreras med några minuters intervall och i små stötar verkar effektivare än en stor dos basinsulin som absorberas långsamt.

I praktiken planeras det preliminära insulinprogrammet utifrån det tidigare insulinbehovet. Den totala mängden insulin per dygn minskas enligt sockerhemoglobinet HbA1c med 10–25 procent. Med pumpen påbörjas doseringen av basinsulin i en mängd som är ungefär hälften av den minskade totala mängden. Denna delas upp över dygnets 24 timmar antingen jämnt eller redan från början i cirka tre steg.

Exempel:

En person doserar totalt 46 enheter insulin för ett dygn. Hens sockerhemoglobin HbA1c är 56 mmol/mol. Insulinmängden minskas med 25 procent, dvs. den nya insulinmängden per dygn skulle vara 0,75 x 46 = 34 enheter. I det preliminära programmet för basinsulinet planeras en mängd som är hälften av denna, dvs. 17 enheter. I jämnstora doser vore det 0,7 enheter per timme. Insulinbehovet är dock ofta mindre i början av natten och större på morgonnatten. I stället för jämnstora doser kunde insulindoserna i början vara exempelvis 0,5 enh/h kl. 21.00–03.00, 0,9 enh/h kl. 03.00–09.00 och 0,7 enh/h kl. 09.00–21.00.

Startdatum

Inget långverkande basinsulin administreras på morgonen den dag då pumpbehandlingen påbörjas. På kvällen föregående dag halveras basinsulindosen som ska administreras. På grund av det långverkande insulinets "restverkan" kan man under det första dygnet bli tvungen att minska den med pumpen doserade mängden insulin något. Pumpens funktion för tillfällig sänkning av dosen tillämpas så länge användaren bedömer att det finns rester av det tidigare långverkande basinsulinet kvar i kroppen. I fortsättningen kontrolleras och ändras basinsulinprogrammet efter behov enligt glukossensoreringen och egenmätningarna av blodsockervärdet.

Resterande 50–60 procent av det totala insulinbehovet reserveras för måltidsbolus. Måltidsinsulinets insulin-kolhydratförhållande IKF beräknas dock för varje måltid, och efter behov korrigeras ett högt blodsockervärde med extra doser enligt den egna insulinkänslighetsfaktorn IKF.

Under veckan då behandlingen påbörjas kan den målsatta blodsockernivån vara något högre än normalt. Under den första veckan eller de första veckorna håller diabetesskötaren regelbundet kontakt för att kontrollera påbörjandet av pumpbehandlingen lyckas.

Uppdaterad 4.11.2023