Gå till sidans innehåll

Självuppföljning av blodsocker vid insulinpumpbehandling

Om din behandlingsform är en insulinpump följer du upp ditt blodsocker och tolkningen av resultaten följer samma grundprincip som vid multiinjektionsbehandling.

Blodsockernivåerna som du mätt på morgonen och före måltiderna och på natten beskriver lämpligheten hos det snabbverkande insulinet, basalen, som fungerar som basinsulin, vid olika tidpunkter på dagen. Blodsockermätningar efter en måltid beskriver lämpligheten av snabbverkande måltidsinsulindoser, eller bolus.

Kväll-morgonparmätningen anger den lämpliga doshastigheten för den nattliga basalen under natten. Om du inte har tillgång till en sensor är det bra att mäta blodsockret ca 4 timmar innan du vaknar.

Måltidsparmätningar används precis som vid flerinjektionsbehandling för att bestämma ett lämpligt insulin-kolhydratförhållande för måltider vid olika tider på dygnet.

Blodsockret följs upp oftare efter byte av hudkanyl, pumpbehållare och kateter för att snabbt upptäcka eventuella problem.

I praktiken används idag en insulinpump i kombination med en glukossensor. Blodsockermätningar behövs dock antingen för kalibrering av sensorn eller för situationer där sensorvärdet inte är tillförlitligt.

Uppdaterad 30.9.2023