Gå till sidans innehåll

Dosering av måltidsinsulin med pumpen

Måltidsinsulin doseras från pumpen med en knapp eller fjärrkontroll. Den kan användas för att dosera det insulin som måltiden kräver i olika hastigheter.

Det snabbverkande insulin som kolhydratmängden i en måltid kräver eller som behövs för att korrigera blodsockervärdet doseras med pumpens knapp eller fjärrkontroll eller med en separat styrningsapparat. Pumpdoseringen av måltidsinsulin kallas bolus.

I pumpbehandling, precis som i flerinjektionsbehandling, fastställs den behövliga relativa insulinmängden, dvs. insulin-kolhydratförhållandet, IKF som kan variera vid olika tidpunkter på dygnet. Det finns till exempel många som på morgonen behöver en högre dos måltidsinsulin än de behöver vid någon annan tidpunkt på dygnet. I pumpbehandling är det lätt att fastställa ett IKF för olika tidpunkter på dygnet.

Det lönar sig att administrera en lämplig dos snabbverkande måltidsinsulin 10–20 minuter innan måltiden påbörjas, precis som i flerinjektionsbehandling, om inte blodsockervärdet är lågt. Dessutom kan olika doseringshastigheter ställas in för måltidsinsulinet. Man kan ta en normal dos, en långsam dos eller en kombinationsdos i två omgångar.

  • Om pumpen har möjlighet att använda en långsam dosering, man kan själv ställa in den långsamma dosen för en viss tidpunkt. Till exempel en dos på 6 enheter som behövs för en måltid kan ställas in för långsam administrering inom en viss tid i stället för administrering som en engångsdos. Detta kan vara till fördel vid måltider som drar ut på tiden eller om tömningen av magsäcken blivit långsammare.

  • Om en kombinationsdos är möjlig i pumpen kan en del administreras omedelbart och resten långsamt under en viss tid. Till exempel pizza och pasta innehåller långsamma kolhydrater samt fett som gör att absorptionen blir långsammare. Som måltidsdos kan man ta exempelvis 70 procent genast och 30 procent inom några timmar.

    • I nya så kallade hybridpumpar kan dosen vid behov delas upp i två delar genom att en del av måltidens kolhydrater matas in i pumpen före måltiden och den återstående delen av kolhydraterna vid önskad tidpunkt t.ex. 1-2 timmar efter måltiden.

Uppdaterad 31.10.2023