Gå till sidans innehåll

Kombinationsinsulinbehandling vid typ 2 diabetes

Kombinationsinsulinet är ett preparat som innehåller både snabb- och långverkande insulin.

Om en person med typ 2 diabetes har högt blodsocker efter måltider trots av diet- och motionsterapi, annan läkemedelsbehandling och basinsulinbehandling, övervägs en komplettering av behandlingen med måltidsinsulin. Kombinationsinsulinbehandling kan vara ett alternativ till insulinbehandling för en person som intar måltider med samma kolhydratmängder vid ungefär samma tider och motionerar ungefär på samma sätt alla dagar.

Kombinationsinsulinet innehåller snabb- och långverkande insulin i en viss proportion. Kombinationsinsulinet doseras i allmänhet två gånger per dag, dvs. vid frukost och vid huvudmåltiden på eftermiddagen. Dessutom används vanligtvis och individuellt andra blodglukossänkande läkemedel, om det inte finns något hinder för dessa.

Enligt blodsockernivån kan behandlingen påbörjas med exempelvis 4–6 enheter 30/70 kombinationsinsulinpreparat. Dosen justeras med hjälp av måltidsparmätningar vid frukosten och den huvudsakliga måltiden. Dessutom är det bra att exempelvis en gång per vecka kontrollera blodsockervärdet vid läggdags.

Uppdaterad 8.11.2023