Gå till sidans innehåll

Diabetes hos barn och unga

De flesta barn och unga med diabetes har typ 1 diabetes. Typ 2 diabetes är ganska sällsynt hos barn och unga i Finland.

Ungefär 650 barn och unga under 20 år insjuknar i diabetes i Finland varje år. Ungefär 6 800 personer mellan 0 och 19 år har diabetes enligt FPA:s statistik över läkemedelsersättning.

De flesta barn och unga med diabetes har typ 1 diabetes. Både arv och miljö påverkar uppkomsten av typ 1 diabetes. Till exempel kan vissa virusinfektioner tillsammans med ärftliga anlag orsaka en autoimmun inflammation som förstör bukspottkörtelns betaceller. Till följd av det uppstår insulinbrist, och för att behandla det behövs substitutionsbehandling för insulin med injektioner eller pump.

Titta på videon om barnets diabetes (på finska):

Det är också möjligt att barn eller unga drabbas av diabetes som orsakas av en enda genförändring, alltså mutation. Det kallas för monogen diabetes, men är ovanligt. Man uppskattar att cirka 1–2 % av alla som diagnostiseras med diabetes har denna form.

Typ 2 diabetes har ökat även hos barn och unga, men i Finland är det ovanligt hos barn. Enligt den finska FinDM-registerundersökningen konstaterades år 2017 typ 2 diabetes hos 98 personer under 20 år. Vårdprinciperna är livsstilsbehandling och nödvändig läkemedelsbehandling, det vill säga samma behandling som för vuxna. Alla läkemedelspreparat för vuxna är dock inte godkända för att användas på barn.

Information om symtom, behandling och stöd vid diabetes hos barn hittar du i Barnhuset i Hälsobyn.

Uppdaterad 30.9.2023