Gå till sidans innehåll

Blodtrycksbehandling under graviditet vid diabetes

Om du har diabetes och är gravid, är det värt att följa blodtrycket hemma med egna mätningar. Personer med diabetes löper större risk att utveckla blodtryckssymtom under graviditeten (pre-eklampsi).

Målet för blodtrycket under en graviditet är att det ska ligga under 140/90 mmHg. De viktigaste sätten att behandla blodtrycket utan läkemedel är att undvika salt (natrium), salt mat och lakrits samt att motionera lugnt och tillräcklig vila.

Kvinnor med diabetes har en ökad risk för högt blodtryck och blodtryckssyndrom under graviditeten, alltså preeklampsi. Preeklampsi kallades tidigare för havandeskapsförgiftning eller graviditetstoxemi. Det innebär en snabbt ökad svullnad, höjt blodtryck och ökad proteinuri kopplat till graviditeten. Vid preeklampsi behövs vila och läkemedelsbehandling på sjukhusavdelning. Förlossningen måste oftast sättas i gång i förtid. Risken för preeklampsi är särskilt stor för kvinnor med diabetes som redan innan graviditeten har störningar i njurarna. På grund av den högre risken för pre-eklampsi hos kvinnor med diabetes, bör gravida kvinnor med diabetes från och med graviditetsvecka 12 påbörja behandling med aspirintabletter 100 mg dagligen. Behandlingen fortsätter fram till graviditetsvecka 36.

Uppdaterad 19.1.2024