Gå till sidans innehåll

Vad är insulinchock och hur behandlas det?

Vid insulinchock har en med diabetes ingen funktionsförmåga eller är medvetslös och det krävs alltid hjälp av utomstående för att rätta till situationen. Personen placeras i stabilt sidoläge så att hen kan andas fritt.

När blodsockervärdet blir mycket lågt, det vill säga under 2–3 mmol/l, så försämras personens funktionsförmåga och medvetandenivån sjunker. Orsakerna är samma som generellt sett vid lågt blodsocker.

Blodsockervärdet blir lätt så här lågt om personens insulinkänningar har blivit nedsatta eller försvunnit helt och hållet. Då rekommenderas också kontinuerlig och alarmerande glukossensorering. En enskild stor anledning till insulinchock är kraftig alkoholkonsumtion.

Behandling om allvarlig hypoglykemi och insulinchock

Om personen är vid medvetande men inte kan samarbeta utan till exempel gör motstånd och inte vill ta emot första hjälpen oralt, ring 112. Om du kan mäta eller hjälpa en person att mäta sitt blodsocker med en blodsockermätare eller glukossensor för att kontrollera att det är fråga om hypoglykemi. Därefter kan du ge en person glukagon om det finns tillgängligt och du vet hur man använder läkemedlet.

Om personen är medvetslös, kontrollera att andningsvägarna är fria genom att vända personen på sidan, och ring sedan 112. Om möjligt, mät personens blodsocker för att fastställa om det är lågt. Därefter kan du ge personen glukagon om det är tillgängligt. Om en person har kramper, hindra honom från att skada sig själv.

Glukagon är ett antagonisthormon till insulin som frigör socker från leverns förråd ut i blodet. Personer som behandlas med insulin bör ha en förpackning glukagon hemma, i sommarbostaden och med sig på resa.

Glukagon får man från apoteket via läkares recept, antingen i injektionsform eller som nässpray.

Anhöriga, närstående och vid behov arbetskamrater bör på förhand lära sig hur man ger glukagon. Glukagon injiceras i en muskel i låret eller överarmen. Nässprejen glukagon ges i någon av näsborrarna. Efter att personen har fått glukagon återfår hen medvetandet inom ungefär 15–20 minuter, och då ska man ge personen något kolhydratrikt att äta.

Den stigande blodsockernivån som glukagon orsakar fortsätter i flera timmar efter administeringen. Glukagon kan orsaka illamående.

Utbildad vårdpersonal på jouren behandlar i första hand en insulinchock med venöst glukosdropp. Allvarlig hypoglykemi och insulinchock som kräver första hjälpen kan dessutom behövas under övervakning i sjukhusmiljö. Utöver droppen är det bra att äta när medvetandet har återhämtat sig.

Man måste utreda orsakerna och anledningarna till vad som har lett till för lågt blodsocker, i synnerhet när det gäller allvarlig hypoglykemi. Det lönar sig också att ta upp tankar och känslor som väckts av allvarlig hypoglykemi i diskussionen

Man måste kontrollera insulinbehandlingen och doserna med glukossensor och korrigera den vid behov.

Man går också igenom vad allvarlig hypoglykemin har för effekt på trafiksäkerheten.

Uppdaterad 30.9.2023