Gå till sidans innehåll

Blodsockerbehandling under graviditet

Insulinbehovet ändras under en graviditet.

Om du har diabetes bör du reglebundet följa upp på moderskapspolikliniken med tät intervall under hela graviditeten. I början av graviditeten är det typiskt att ha lågt blodsocker. Om du har graviditetsillamående i samband med det ska insulindosen vara stäppig och dina matval fokuserade på de livsmedel som du tycker om.

Insulinbehovet börjar öka kring graviditetsvecka 20–24. Det är graviditetshormonerna som gör att insulinbehovet ökar, eftersom hormonerna gör att insulinet inte ger lika bra effekt som tidigare. Insulinbehovet är som störst under graviditetsveckorna 28–32. I slutet av graviditeten gör man uppföljningsbesök varje vecka.

Målet för blodsockermätningarna hemma är 3,5–5,5 mmol/l innan en måltid och 5,5–7,8 mmol/l efter en måltid.

Om du har diabetes och är gravid

Mät ditt blodsocker utöver din normala uppföljning alltid:

  • två timmar efter varje huvudmåltid

  • en och en halv timme efter måltiden från graviditetsvecka 24

  • en timme efter måltiden från graviditetsvecka 26.

Det är också väldigt användbart att ha en glukossensor under graviditet och amning, särskilt vid flerinjektions- eller pumpbehandling.

Ditt blodsocker får inte vara för högt under graviditeten, eftersom barnet då växer sig skadligt stort. Lämplig mat och motion är en viktig del av behandlingen. Kolhydrater och kost av bra kvalitet (långsamma kolhydrater och fiber) och i lämplig mängd gör att behovet av insulin inte ökar så mycket.

Om du har typ 1 diabetes. Du bör lära dig att mäta och tolka ketoner om du inte redan är bekant med dem. Vid insulinbrist är det möjligt att utveckla syraförgiftning, dvs. ketoacidos, under graviditeten med lägre blodsockervärden än vanligt.

Om du har typ 2 diabetes. Vid uppföljning och vård följer man samma principer som för kvinnor med typ 1 diabetes. Målen för vikt, blodsocker och blodtryck är desamma. Blodsockernivåerna behandlas med metformintabletter och insulin vid behov.

Uppdaterad 30.9.2023