Gå till sidans innehåll

Utvärdering av glukossensorns resultat

Det lönar sig att själv inspektera mätresultaten från glukossensorn och statistiken och grafer som görs av dem och dela ut dem till vårdstället med hjälp av olika program eller applikationer.

Sensoreringsrapporter kan analyseras genom en smarttelefon eller dator. Vid kontinuerlig glukossensorering följer man upp följande variabler under användningsperioden:

  • Antalet skanningar eller sockermätningar per dygn

  • Hur mycket sensorn används – målet är att den ska användas över 70 % av tiden

  • Det genomsnittliga glukosvärdet

  • Det högsta och lägsta värde

  • Hur stor procent av mätningarna som ligger inom den generella målnivån 3,9–10,0 mmol/l, ven kallad TIR (Time in Range) eller tid inom målet.

  • Hur stor procent av mätningarna som ligger under 3,9 mmol/l eller under 3,0 mmol/l

  • Hur stor procent av mätningarna som ligger över 10,0 mmol/l eller över 13,9 mmol/l.

Glukosindex (GMI) visar det proportionella värdet för sockerhemoglobinet HbA1c. HbA1c-värdet visar hur mycket de röda blodkropparna har försockrats under ett par månader. GMI-värdet räknar i stället genom en särskild formel motsvarande värde från glukosen. Värdena är dock oftast inte helt identiska, eftersom tidsperioden skiljer sig och HbA1c-värdet även påverkas av hur de röda blodkropparna fungerar.

Vid dygnsutvärdering kontrolleras hur blodsocret varierar under olika tider på dygnet. Kan man hitta några återkommande trender i blodsockervärdet, till exempel under natten eller efter vissa måltider?

Vid en måltidsutvärdering kontrolleras hur blodsockret varierar vid olika måltider.

Beroende på utrustning och program får man också fram statistik, som standardavvikelse och hur blodsockret varierar.

Om man har registrerat insulin- och kolhydratmängder regelbundet får man också information om hur basinsulinet, måltidsinsulinet och eventuella korrigeringsdoser fungerar och passar.

Målvärden för glukossensorering:

Variabel

Generellt mål

Märkbart äldre person eller person med stor risk för hypoglykemi

GMI glukosindex

< 53 mmol/mol

< 58–64 mmol/mol

Genomsnittligt glukosvärde

< 8,6 mmol/l

< 10,2 mmol/l

Glukosvariation CV %

≤ 36 %

≤ 36 %

Tid inom målet (Time in Range)

> 70 %

> 50 %

> 13,9 mmol/l

< 5 %

< 10 %

> 10,0 mmol/l

< 25 %

< 50 %

3,9–10,0 mmol/l

> 70 %

> 50 %

< 3,9 mmol/l

< 4 %

< 1 %

< 3,0 mmol/l

< 1 %

Inget alls

Uppdaterad 30.9.2023