Gå till sidans innehåll

Ketoner

Ketoner är sura ämnesomsättningsprodukter som bildas vid fettförbränning. I stora mängder kan de leda till syraförgiftning vid insulinberoende diabetes.

Ketoner utgörs av betahydroxismörsyra, acetoacetat och aceton. Sura ketoner, alltså “syror", uppstår i levern när kroppen producerar energi genom att förbränna fett. Fettförbränningen ökar vid fasta och vid kost med mycket lite kolhydrater samt vid insulinbrist.

Man rekommenderar att personer med insulinberoende diabetes mäter ketonvärdet när de är sjuka för att kunna dosera tillräckligt med insulin. Det rekommenderas också att man mäter ketonvärdet om blodsockret upprepade gånger är anmärkningsvärt högt.

Ketonvärdet kan mätas både i urin och blod. En urinremsa ger ett riktvisande resultat och är inte lika exakt som ett blodprov.

Snabbmätning av ketoner är möjligt med vissa blodsockermätare genom användning av dedikerade keton teststickor. Det finns också separat utrustning tillgänglig för mätning av ketoner. Vid användning av en snabbmätare med prov från fingertoppen mäts mängden beta-hydroxibutyrisk syra.

Det normala referensvärdet för ketoner i blodet är under 0,6 mmol/l.

När lagrat fett förbränns vid fasta bildas en del ketoner. Dessa kallas för hungersyror. Redan efter att ha fastat en natt kan det bildas en del ketoner – även hos diabetes. Tillståndet går till sig när man får i sig kolhydrater via kosten.

När man får i sig små mängder kolhydrater via kosten frigörs socker från leverns förråd ut i blodet, precis som vid fasta. Nervcellerna använder det mesta av det tillgängliga sockret. Muskelcellerna får energi genom att förbränna fettsyror. Mängden ketoner i blodet beror på hur mycket kolhydrater man får i sig. Vid lindrig ketos är ketonvärdet en aning förhöjt, kring 0,6–1,5 mmol/l. Vid måttlig ketos, till exempel vid mycket kolhydratfattig kost, ketogen diet, kan ketonvärdet vara högre.

Vid insulinbrist, om tillgången på insulin stryps eller om insulinbehovet ökar märkbart, så ökar ketonproduktionen och blodsockernivån stiger. När sura ketoner ansamlas finns en risk att blodet blir för surt, och då utvecklas syraförgiftning, alltså ketoacidos. Om ketonvärdet går över 1,5 mmol/l vid diabetes är risken för syraförgiftning förhöjd, och man måste öka dosen insulin och få i sig mer vätska. Om ketonvärdet går över 3 mmol/l är risken för syraförgiftning hög. Läs mer om mätning av ketoner och dosering av insulin:

Uppdaterad 30.9.2023