Gå till sidans innehåll

Vanliga frågor om körkort och diabetes

Vanliga frågor om diabetes och körkort.

En person med diabetes behöver ett utlåtande om körhälsa från en läkare för ett mopedkort. En egenförsäkran eller hälsointyg för ungdomar räcker inte. Man kan få ett körkortsintyg från en skolläkare, hälsocentralsläkare eller läkaren som behandlar diabetes, om diabetestillståndet eller det övriga hälsotillståndet inte innebär några hinder för att få körkort. För mopedkort måste man uppfylla hälsokraven för körkortsklass R1.

Körhälsan hos en person med diabetes följs upp i samband med vanliga läkarbesök. Kontrollintervallet för körhälsa är 1–5 år för personbilsförare (körtillstånd R1) och vid tung trafik och yrkestrafik 1–3 år (körtillstånd R2) beroende på diabetesbehandling, sockerbalans och eventuella andra diabetesrelaterade sjukdomar. Läkaren registrerar hur väl personen uppfyller hälsokraven i journalhandlingarna. Det behövs i regel inget separat utlåtande om inte läkaren eller polisen har förordnat en tidigarelagd läkarkontroll.

Ett nytt läkarutlåtande behövs när man förnyar körkort för grupp 1 då personen har fyllt 70 år eller förnyar ett tidsbestämt körkort för grupp 2 då personen har fyllt 45 eller 50 år.

Enperson med diabetes kan arbeta som yrkeschaufför. Kraven för körhälsa i grupp 2 är stränga och man följer regelbundet upp att personen uppfyller dessa krav med 1–3 års mellanrum.

Körkortet för grupp 2 måste förnyas och ett läkarutlåtande måste skickas in när man har fyllt 45 elle 50 år och sedan med fem års mellanrum.

Uppdaterad 30.9.2023