Gå till sidans innehåll

Principer för läkemedelsbehandling av blodsocker vid typ 2 diabetes

När man väljer läkemedel tar man hänsyn till effekterna på blodsockret, men också till hur hjärt- och njurhälsan främjas.

Grunden för behandlingen av typ 2 diabetes är att bli av med övervikt, hantera blodsockret och att äta och röra sig på ett sätt som främjar artärhälsan. En del av patienterna får en normal blodsockernivå genom effektiv livsstilsbehandling och genom att gå ned ungefär 10 eller 15 procent i vikt.

Läkemedelsbehandling för blodsockret påbörjas hos de flesta i samband med att de diagnostiseras med typ 2 diabetes. Om ditt blodsocker är bara lite förhöjt och sockerhemoglobinvärdet HbA1dc är under 53 mmol/mol, och du inte har några tecken på artärsjukdom eller organförändringar på grund av diabetes, kan målet vara i början att korrigera blodsockret med effektiv livsstilsbehandling och att gå ner i vikt under 3-6 månaders uppföljning.

Läkemedelsbehandling, blodsockerhantering samt mat- och motionsvanor som främjar viktkontroll och viktnedgång kompletterar alla varandra. Eftersom sjukdomsbilden för typ 2 diabetes, bakomliggande störningar, sjukdomsprogressionen och hjärt- och njurfunktionen är individuell, planeras läkemedelsbehandlingen också individuellt. Vid läkemedelsbehandling rekommenderas preparat som främjar viktkontroll, inte orsakar dig för lågt blodsocker och påverkar också hjärthälsan och njurfunktionen på ett fördelaktigt sätt.

För de flesta är det primära läkemedlet metformin. Läkemedelsbehandlingen intensifieras lätt med glukossänkande preparat eller preparat som ökar eller effektiviserar tarmhormonernas effekt. Vid injektionsbehandling är det primära alternativet för de flesta preparat med tarmhormonet GLP-1. Om ditt blodsocker inte når målnivån med livsstilsbehandling och dessa läkemedel, inleds insulinbehandlingen.

Uppdaterad 30.9.2023