Gå till sidans innehåll

Problem med att känna lågt blodsocker

Om man har haft typ 1 diabetes länge eller om man upprepade gånger har drabbats av hypoglykemi kan känningarna av lågt blodsocker försvagas.

Försvagade eller ändrade symtom på lågt blodsocker är vanligt hos personer med typ 1 diabetes. Utsöndringen av de blodsockerhöjande hormonerna blir nedsatt. Glukagonresponsen är nedsatt eller saknas helt. Även adrenalinresponsen är nedsatt, vilket gör att de skadliga symtomen blir otydligare. Om dina symtom på lågt blodsocker förändras är det viktigt att du lär dig att känna igen nya symtom som beror på lågt blodsocker så att du kan reagera i tillräckligt god tid.

Försvagade symtom kan också vara ett tecken på att du har för “sträng" sockerbalansen. Om sockerhemoglobinet HbA1c vid insulinbehandling ligger under 48 mmol/mol bör man kontrollera förekomsten av låga blodsockervärden med hjälp av glukossensor. Om man upprepade gånger drabbas av hypoglykemi en specifik tid på dygnet bör man minska dosen insulin under den tiden eller ändra tidpunkten för administreringen.

Om ditt blodsocker är konstant lågt, särskilt under 3 mmol/l, kommer din kropp att vänja sig vid lågt blodsocker. Då startar motreaktionerna dåligt i kroppen, adrenalinrelaterade insulinförnimmelser av lågt blodsocker försvagas och symtomen uppträder först på en ännu lägre nivå av blodsocker som nervsymtom. Det ökar risken för allvarligt låga blodsockervärden ytterligare.

Om symtomen på lågt blodsocker är mer permanent försvagade rekommenderas en glukossensor som kontinuerligt kan larma om det. Det kan vara nödvändigt att höja målnivån för blodsockret och sikta på en blodsockernivå på till exempel 5–8 mmol/l på morgonen och innan en måltid samt 8–10 mmol/l när man går och lägger sig.

Uppdaterad 8.11.2023