Gå till sidans innehåll

Lågt blodsocker vid diabetes

Med lågt blodsocker (hypoglykemi) menas en glukoshalt i blodet, alltså ett blodsockervärde, på under 4 millimol per liter.

Personer med typ 1 diabetes kan uppvisa nästan dagligen låga blodsockervärden som de behandlar själva. Personer med typ 2 diabetes som behandlas med insulin gör det oftast mer sällan. Vanliga diabetestabletter orsakar inte för lågt blodsocker vid normal användning.

Lågt blodsocker med diabetes beror oftast på en för hög insulineffekt i relation till vad man äter eller hur man motionerar. Lågt blodsocker kallas för hypoglykemi och i vardagligt språk för “hypo". Glykemi betyder “glukos i blodet" och förledet hypo betyder lite, eller lågt.

Hypoglykemi delas in i:

Mild hypoglykemi

Man talar om mild hypoglykemi i situationer där blodsockret ligger mellan 3,0 och 3,9 mmol/l. Även om symtomen på lågt blodsocker kan vara mycket kraftiga eller lindriga hos individen redan på denna nivå, påverkar hypoglykemin ännu inte funktionsförmågan och personen kan själv sköta situationen genom att äta snabba kolhydrater eller vid behov snabbinsulin genom att minska dosen av snabbinsulin före måltiden.

Betydande hypoglykemi

Betydande hypoglykemi talar man om när blodsockret är < 3,0 mmol/l mätt i egenmätning eller glukossensoravläsning (minst 15 minuter) eller i laboratorium. Symtomen på hypoglykemi är tydligt märkbara, men de är inte förknippade med någon allvarlig nedsättning av funktionsförmågan och personen kan själv korrigera sitt blodsocker till rätt plats.

Allvarlig hypoglykemi

Det finns ingen specifik gräns för blodsocker för allvarlig hypoglykemi. Hypoglykemi anses vara allvarlig om personens funktionsförmåga och tankeförmåga har försämrats och det krävs hjälp av en annan person för att rätta till situationen.

Målet är så få hypoglykemier som möjligt

Oavsett om blodsockernivån är på eller under tre är hypoglykemi alltid en tråkig upplevelse för den som lider av diabetes och de ofta förekommande låga blodsockernivåerna belastar både kroppen och orken med diabetes. I synnerhet betydande och allvarliga hypoglykemier kan också öka rädslan för lågt blodsocker, som kan göra det svårare att orka med behandlingen och att genomföra behandlingen ännu mer. En vardag som är fri från för låga blodsockernivåer är ett av de centrala målen för diabetesbehandlingen.

Uppdaterad 30.9.2023